shiftless sözlük anlamı nedir?

Sözlükte shiftless kelimesinin manası:

  1. Uyuşuk, miskin, sümsük, sünepe, uyuntu.
  2. Beceriksiz, haylaz, sünepe, miskin, biçare, çaresiz

shiftless ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları