shiftlessness sözlük anlamı nedir?

Sözlükte shiftlessness kelimesinin manası:

  1. Beceriksizlik
  2. Tembellik, uyuşŸukluk, aylaklık, avarelik, hırstan yoksunluk, tutkusuzluk; beceriksizlik, insiyatifsizlik

shiftlessness ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları