shrink sözlük anlamı nedir?

Sözlükte shrink kelimesinin manası:

  1. Çekmek, küçülmek
  2. Fire vermek, kuruma veya dökülme yüzünden eksilmek
  3. Çekinmek, ürkmek, itiraz etmek
  4. Çektirmek, büzmek
  5. Çekilme, büzülme
  6. Çekinme, ürkme
  7. , argo psikiyatr
  8. Çekmek, büzülmek, küçülmek, daralmak, hoşlanmamak, çekinmek, azalmak, kısalmak, küçültmek, büzmek

shrink ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları