shunning sözlük anlamı nedir?

Sözlükte shunning kelimesinin manası:

  1. Sakınmak, uzak durmak, kaçınmak, çekinmek
  2. Sakinarak

shunning ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları