Shy ne demek?

Türkçe sözlüklerde "Shy" ifadesini detaylı bir şekilde araştırdık...

Kısaca "Shy" ne demek?

 1. Yandan fırlatmak, atmak

 2. Atış, fırlatış

 3. Dili

 4. Korkak, ürkek, çekingen

 5. Utangaç, mahcup

 6. Of ile tedbirli, ihtiyatlı, dikkatli

 7. Az ürün veren (ağaç)

 8. Dili., on ile eksik, noksan, az

 9. Ürkmek (at), ürkerek zıplamak

 10. Ürkme

 11. Ürkmek, korkmak, çekinmek, sakınmak, irkilmek, atmak, fırlatmak

Shy nedir? İlişkili sözcükler

 • Shy 2: Ürkmek. devamı...
 • Shy 1: Çekingen, sıkılgan, tutuk, utangaç, mahcup, ürkek. insanlardan kaçan, insanlara pek yaklaşŸmayan, ürkek devamı...
 • Shy Away From: -den çekinmek, -den kaçınmak. devamı...
 • Careful: Dikkatli, itinalı, özenli, düşünen; titiz; tedbirli; ölçülü, idareli; tutumlu (aşırı) Dikkatli devamı...
 • Circumspect: Dikkatli ihtiyatlı, tedbirli Dikkatli, tedbirli, sakınan, her şeyi hesaba katan, düşünceli devamı...
 • Cautious: İhtiyatlı, tedbirli, sakıngan, dikkatli Tedbirli, ihtiyatlı, dikkatli, sakınan devamı...
 • Canny: Dikkatli, uyanık Tedbirli ihtiyatlı Açıkgöz devamı...
 • Kick: Tekmelemek, tekme atmak, tepmek, çitme atmak, tepinmek, teklemek, geri tepmek, yakınmak, sızlanmak, bırakmak, vazgeçmek Çifte devamı...
 • Blench: Ürkmek, irkilmek, geri çekilmek; rengi solmak, rengi atmak, ağarmak, ağartmak Ürkmek, çekinmek, benzi atmak devamı...
 • Fling: Atmak, fırlatmak, savurmak: silkinmek: silkmek Binicisini üstünden atmak (at): öteye beriye sallamak devamı...

Shy ne demek sözlük anlamı nedir sorusunu farklı sözlüklerden yararlanarak yanıtladık. Paylaştığımız bilgilerde eksik veya hatalı bir şey var ise, buraya tıklayarak bize bildirebilirsiniz.