shy sözlük anlamı nedir?

Sözlükte shy kelimesinin manası:

 1. Yandan fırlatmak, atmak
 2. Atış, fırlatış
 3. Dili
 4. Korkak, ürkek, çekingen
 5. Utangaç, mahcup
 6. Of ile tedbirli, ihtiyatlı, dikkatli
 7. Az ürün veren (ağaç)
 8. Dili., on ile eksik, noksan, az
 9. Ürkmek (at), ürkerek zıplamak
 10. Ürkme
 11. Ürkmek, korkmak, çekinmek, sakınmak, irkilmek, atmak, fırlatmak

shy ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları