sıçanımsılar sözlük anlamı nedir?

Sözlükte sıçanımsılar kelimesinin manası:

  1. Bazı sınıflandırmalara göre, omurgalı hayvanlardan memeliler sınıfının, kemiriciler takımının bir alt takımı.
  2. (Yun. myos: sıçan; morphe: şekil, biçim) Bazı sınıflandırmalara göre, memeliler (Mammalia) sınıfının, kemiriciler (Rodentia) takımından ya da bazı sınıflandırmalara göre kemiriciler (Rodentia) takımının, yalın dişliler (Simplicidentata) alt takımından bir bölüm.

sıçanımsılar ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları