sıdk sözlük anlamı nedir?

Sözlükte sıdk kelimesinin manası:

  1. Doğruluk, gerçeklik.
  2. İçten bağlılık.
  3. 1. doğruluk, gerçeklik. 2. temiz kalplilik, halisiyet. 3. sadakat.
  4. Doğru söz. Hakikata muvafık olan. Bir şeyin her hususu tam ve kamil olması.

sıdk ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları