sıfat nedir türkçe

Sıfat Nedir?

Sıfat, bir ismin veya zamirin niteliğini, durumunu, özelliğini veya miktarını belirten sözcüktür. Sıfatlar, cümle içinde genellikle ismin veya zamirin önüne gelir ve ismin veya zamirin anlamını daha ayrıntılı hale getirir.

Sıfatların Türleri

Sıfatlar, çeşitli özelliklerine göre farklı türlere ayrılır. Bunlar şunlardır:

 • Nitelik sıfatları: Nitelik sıfatları, bir ismin veya zamirin niteliğini, durumunu veya özelliğini belirtir. Örneğin: güzel, çirkin, iyi, kötü, büyük, küçük, uzun, kısa, kalın, ince, sert, yumuşak, sıcak, soğuk, ıslak, kuru, temiz, kirli, yeni, eski, genç, yaşlı, mutlu, üzgün, kızgın, sevinçli, korkmuş, şaşırmış, vb.
 • Miktar sıfatları: Miktar sıfatları, bir ismin veya zamirin miktarını belirtir. Örneğin: çok, az, fazla, yeterince, biraz, bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, on, vb.
 • Belgisiz sıfatlar: Belgisiz sıfatlar, bir ismin veya zamirin belirli bir nesneyi mi yoksa genel bir nesneyi mi ifade ettiğini belirtir. Örneğin: bir, bir tane, birkaç, bazı, herhangi bir, her, bütün, tüm, vb.
 • Soru sıfatları: Soru sıfatları, bir ismin veya zamirin niteliğini, durumunu, özelliğini veya miktarını sorar. Örneğin: hangi, kaç, ne kadar, ne tür, ne biçim, vb.
 • Gösterme sıfatları: Gösterme sıfatları, bir ismin veya zamirin hangi nesneyi ifade ettiğini gösterir. Örneğin: bu, şu, o, bunun, bununla, bunun gibi, vb.
 • İyelik sıfatları: İyelik sıfatları, bir ismin veya zamirin kime ait olduğunu belirtir. Örneğin: benim, senin, onun, bizim, sizin, onların, vb.

Sıfatların Kullanımı

Sıfatlar, cümle içinde genellikle ismin veya zamirin önüne gelir. Ancak, bazı durumlarda sıfatlar ismin veya zamirin sonuna da gelebilir. Örneğin:

 • Güzel bir kız gördüm.
 • Çok büyük bir ev satın aldı.
 • Herhangi bir sorunuz varsa lütfen bana bildirin.
 • Hangi kitabı okuyorsun?
 • Bu kitabı okumak istiyorum.
 • Arabamı sattım.

Sıfatlar, cümle içinde çeşitli işlevler görebilir. Bunlar şunlardır:

 • Bir ismin veya zamirin niteliğini, durumunu, özelliğini veya miktarını belirlemek.
 • Bir ismin veya zamirin belirli bir nesneyi mi yoksa genel bir nesneyi mi ifade ettiğini göstermek.
 • Bir ismin veya zamirin hangi nesneyi ifade ettiğini göstermek.
 • Bir ismin veya zamirin kime ait olduğunu belirlemek.
 • Bir soru sormak.

Sıfatların Önemi

Sıfatlar, cümle içinde önemli bir rol oynar. Sıfatlar, ismin veya zamirin anlamını daha ayrıntılı hale getirir ve cümleye daha fazla anlam kazandırır. Ayrıca, sıfatlar cümle içinde çeşitli işlevler görebilir ve cümlenin yapısını daha karmaşık hale getirebilir.

Sonuç

Sıfatlar, bir ismin veya zamirin niteliğini, durumunu, özelliğini veya miktarını belirten sözcüklerdir. Sıfatlar, cümle içinde genellikle ismin veya zamirin önüne gelir ve ismin veya zamirin anlamını daha ayrıntılı hale getirir. Sıfatlar, çeşitli özelliklerine göre farklı türlere ayrılır ve cümle içinde çeşitli işlevler görebilir. Sıfatlar, cümle içinde önemli bir rol oynar ve cümleye daha fazla anlam kazandırır.


Yayımlandı

kategorisi