sıfatı fiiliye sözlük anlamı nedir?

Sözlükte sıfatı fiiliye kelimesinin manası:

  1. Cenab-I Hakk'a (C.C.) mahsus fiili sıfatlar. (İhya, icad, in'am, tasvir, tezyin, terzik... gibi) (Osmanlıca'da yazılışı: sıfât-ı fiiliye)

sıfatı fiiliye ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları