sıfırın ingilizcesi

Sıfırın İngilizcesi: Zero

Giriş

Sıfır, matematiksel bir kavram olarak, yokluğu veya boşluğu temsil eder. İngilizce’de “zero” olarak adlandırılır ve hem sayı hem de isim olarak kullanılır. Bu makale, “sıfırın İngilizcesi” ifadesinin İngilizce ve Türkçe anlamlarını derinlemesine inceleyecektir.

İngilizce Anlamı

İngilizce’de “zero” kelimesi, aşağıdaki anlamlara gelebilir:

 • Sayı: 0 sayısını temsil eder.
 • İsim: Yokluğu veya boşluğu ifade eder.
 • Sıfır Noktası: Bir ölçek veya ölçümde referans noktası.
 • Hiçbir Şey: Değersiz veya önemsiz bir şey.

Türkçe Anlamı

Türkçe’de “sıfır” kelimesi, aşağıdaki anlamlara gelebilir:

 • Sayı: 0 sayısını temsil eder.
 • İsim: Yokluğu veya boşluğu ifade eder.
 • Boşluk: Bir şeyin olmadığı yer.
 • Hiçlik: Var olmayan bir şey.

Etimoloji

“Zero” kelimesi, Arapça “صفر” (sıfır) kelimesinden türemiştir. Bu kelime, “boş” veya “hiçbir şey” anlamına gelen “صفر” (safra) kökünden gelir. Arapça kelime, 13. yüzyılda İtalyanca’ya “zero” olarak girmiş ve daha sonra diğer Avrupa dillerine yayılmıştır.

Kullanım

“Zero” kelimesi, İngilizce ve Türkçe’de çeşitli bağlamlarda kullanılır:

 • Matematik: 0 sayısını temsil etmek için kullanılır.
 • Bilim: Sıcaklık veya diğer ölçümlerde sıfır noktasını belirtmek için kullanılır.
 • Günlük Dil: Yokluğu veya önemsizliği ifade etmek için kullanılır.
 • Bilgisayar Bilimi: İkili sistemde 0 değerini temsil etmek için kullanılır.

Örnekler

 • İngilizce: The temperature is zero degrees Celsius. (Sıcaklık sıfır santigrat derece.)
 • Türkçe: Hesabımda sıfır lira var. (Hesabımda hiç param yok.)
 • İngilizce: I have zero tolerance for rudeness. (Kabalığa karşı sıfır toleransım var.)
 • Türkçe: Bu sınavda sıfır çektim. (Bu sınavda hiç doğru cevap vermedim.)

Sonuç

“Sıfırın İngilizcesi” ifadesi, hem İngilizce hem de Türkçe’de yokluğu veya boşluğu temsil eden “zero” kelimesini ifade eder. Bu kelime, matematik, bilim, günlük dil ve bilgisayar bilimi dahil olmak üzere çeşitli bağlamlarda kullanılır. “Zero” kelimesinin etimolojisi Arapça’ya dayanır ve yüzyıllar boyunca Avrupa dillerine yayılmıştır.


Yayımlandı

kategorisi