Sığırların Virüs Diyare Mukoza Hastalığı ne demek?

Türkçe sözlüklerde "Sığırların Virüs Diyare Mukoza Hastalığı" ifadesini detaylı bir şekilde araştırdık...

Kısaca "Sığırların Virüs Diyare Mukoza Hastalığı" ne demek?

 1. Sığırlarda Flaviviridae ailesinde Pestivirüs tarafından oluşturulan bulaşıcı, birbirinden ayrı iki hastalık tablosu, BVD/MD, viral diyare-mukoza hastalığı. Viral diyarede ateş, ishal, mukozal değişimler ve lökopeniyle belirgin olup seyrek olarak ölüm görülür. Mukoza hastalığında, ateş, mukoid burun akıntısı, kanlı ishal, hızlı dehidrasyon, sindirim sisteminde erozyon, ülser ve kanamalarla görülür ve daima ölümle sonuçlanan bir hastalıktır. Virüsün nonsitopatik suşuyla gebeliğin ilk 4 ayında fetüsün transplasental enfeksiyonundan inatçı enfekte ve immünotoleranslı taşıyıcı hayvanların süperenfeksiyonlarına uğradıklarında öldürücü mukoza hastalığı biçimlenir.

Sığırların Virüs Diyare Mukoza Hastalığı nedir? İlişkili sözcükler

 • Dizanteri: Ağrılı ve kanlı ishalle beliren, bağırsakta yaralara yol açan bulaşıcı, salgın hastalık, kanlı basur. Kanlı ishal devamı...
 • Domuzların Bulaşıcı Gastroenteritisi: Oldukça bulaşıcı, kusma, ishal, dehidrasyon, bağırsak mukozasında incelme ve villöz atrofiyle belirgin, özellikle çok küçük yaştaki domuzlarda yüksek ölüm oranıyla seyreden viral bir hastalık, bulaşıcı gastroenteritis. devamı...
 • Epizootik Kanamalı Hastalık: Beyaz kuyruklu geyiklerin, birçok yönleriyle koyunlardaki mavidil hastalığına benzeyen ve genellikle ölümle sonuçlanan viral bir hastalığı. devamı...
 • Ebola Virüs Hastalığı: Oldukça ölümcül, ateş ve yaygın kanamalarla seyreden insanların ve maymunların viral bir hastalığı, Ebola, Ebola kanamalı humması. Taşınma ve bulaşmada maymunlar önemli rol oynar, Marburg hastalığına benzer. devamı...
 • şistosomozis Interkalatum: Orta Afrika’da Schistosoma intercalatum’un neden olduğu karın ağrısı, kanlı ve mukuslu olabilen ishal, rektal valf kapağının mukozasında hiperplazi, rektal duvarlarda yangı ve polip oluşumuyla belirgin endemik sindirim sistemi hastalığı. devamı...
 • şistosomozis Interkalatum: Orta Afrika’da Schistosoma intercalatum’un neden olduğu karın ağrısı, kanlı ve mukuslu olabilen ishal, rektal valf kapağının mukozasında hiperplazi, rektal duvarlarda yangı ve polip oluşumuyla belirgin endemik sindirim sistemi hastalığı. devamı...
 • Akabane Virüs Hastalığı: Bunyaviridae ailesinde, Bünyavirüs cinsinde yer alan ve sokucu sineklerle taşınan bir virüsün inek, keçi ve koyunlarda gebelik döneminde enfeksiyonlara neden olarak yavru atmaya veya nöral tüpün kapanmasının engellenmesi sonucu artrogripozis veya hidranensefaliyle belirgin yapılış bozukluklarına neden olan viral bir hastalık, Akabane hastalığı, doğuştan artrogripozis-hidranensefali sendromu, sığırların enzootik artrogripozisi. devamı...
 • Kongo Virüs Hastalığı: Sığır ve keçilerin geçici bir ateşle seyreden ve Hyalomma türü kenelerle nakledilen viral hastalık. Etken tam olarak belirgin edilmemiş bir arbovirüs olup insanların Kırım kanamalı ateşine benzerlik gösterir. devamı...
 • Kongo Virüs Hastalığı: Sığır ve keçilerin geçici bir ateşle seyreden ve Hyalomma türü kenelerle nakledilen viral hastalık. Etken tam olarak belirgin edilmemiş bir arbovirüs olup insanların Kırım kanamalı ateşine benzerlik gösterir. devamı...
 • Enfeksiyöz Bursal Hastalık: Kanatlılarda, özellikle tavuklarda, bursa fabricius’ta lenfoid foliküllerin nekrozu ve yangılı değişimleri, ishal, but kaslarında, bezli ve kaslı mide geçişlerinde kanamalarla belirgin, humoral bağışıklık sisteminin baskılanmasına neden olan viral hastalık, Gumboro hastalığı, kanatlıların enfeksiyöz nefrozisi, enfeksiyöz bursitis, IBD. devamı...

Sığırların Virüs Diyare Mukoza Hastalığı ne demek sözlük anlamı nedir sorusunu farklı sözlüklerden yararlanarak yanıtladık. Paylaştığımız bilgilerde eksik veya hatalı bir şey var ise, buraya tıklayarak bize bildirebilirsiniz.