sıhhat sözlük anlamı nedir?


Sözlükte sıhhat kelimesinin manası:

  1. Sağlık, esenlik
    Örnek: Sıhhati yerinde imiş, bir çocuğu daha olmuş. R. H. Karay
  2. Doğruluk.
  3. Bk. sağıllık
  4. Bk. mu'teberiyyet.
  5. Bk. doğruluk

sıhhat ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları