Sıkı Gelirler Politikası ne demek? Sözlük anlamı

Türkçe sözlüklerde "Sıkı Gelirler Politikası" ifadesini detaylı bir şekilde araştırdık...

Kısaca "Sıkı Gelirler Politikası" ne demek?

 1. Bk. daraltıcı gelirler politikası

Sıkı Gelirler Politikası nedir? İlişkili sözcükler

 • Deflasyonist Politika: Enflasyonun olduğu bir ekonomide toplam istemi kısma ve ulusal geliri düşürmeye yönelik daraltıcı maliye ve/veya para politikaları. krş. daraltıcı maliye politikası, daraltıcı para politikası devamı...
 • Fiyat Ve Gelirler Politikası: Bk. gelirler politikası devamı...
 • Daraltıcı Gelirler Politikası: Ekonomiyi soğutmak veya enflasyonu düşürmek amacıyla hükümetlerin vergileri artırarak etkin istemi düşürmeye yönelik olarak izlediği daraltıcı maliye politikası araçlarından biri. devamı...
 • Maliye Politikası: Hükümetin tam istihdam, iktisadi büyüme, fiyat istikrarı, gelir dağılımının düzeltilmesi ve yoksulluğun azaltılması gibi iktisadi ve sosyal hedeflere ulaşabilmek amacıyla gelir, harcama ve borçlanmayla ilgili aldığı kararlar bütünü. krş. daraltıcımaliye politikası, genişleticimaliye politikası devamı...
 • Heteredoks Istikrar Programları: Enflasyonu kısa sürede düşürmek ve enflasyon beklentilerini kırmak amacıyla para ve maliye politikalarına ek olarak döviz kuru çapası, gelirler politikası ya da fiyat denetimlerinden birini veya birkaçını içeren istikrar politikası. devamı...
 • Iktisat Politikası Araçları: Belirlenen iktisadi ve/veya sosyal hedeflere ulaşmak amacıyla hükümetlerin uyguladıkları para, maliye, gelirler ve dış ticaret gibi politika araçlarının tümü. devamı...
 • Contractionary Fiscal Policy: Daraltıcı maliye politikası devamı...
 • çevrim Karşıtı Politika: Bir çevrimde çevrimle ters yönde uygulanan, diğer bir deyişle çevrimin durgunluk aşamasında genişletici, canlanma aşamasında ise daraltıcı politika. devamı...
 • çevrime Karşı Maliye Politikası: Çevrimin daralma döneminde genişleyici genişleme döneminde ise daraltıcı olarak uygulanan maliyet politikası. devamı...
 • Gelirler Politikası: İşsizliğin artmasına yol açmaksızın, fiyatların, ücretlerin, kiraların, faizlerin bir süre için dondurulması veya bunlardaki artışların enflasyon oranının altında tutulması yoluyla enflasyonu düşürmeye yönelik bir iktisat politikası. krş. heteredoks istikrar politikası devamı...

Sıkı Gelirler Politikası ne demek sözlük anlamı nedir sorusunu farklı sözlüklerden yararlanarak yanıtladık. Paylaştığımız bilgilerde eksik veya hatalı bir şey var ise, buraya tıklayarak bize bildirebilirsiniz.