siklik sarı cisim sözlük anlamı nedir?


Sözlükte siklik sarı cisim kelimesinin manası:

  1. Gebe olmayan siklik hayvanlarda diöstrüs süresince aktivite gösteren, diöstrüs sonlarında gerileyen sarı cisim.

siklik sarı cisim ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları