Siklosporin ne demek?

Türkçe sözlüklerde "Siklosporin" ifadesini detaylı bir şekilde araştırdık...

Kısaca "Siklosporin" ne demek?

  1. İki tür mantar tarafından meydana getirilen, 11 amino asitli, immun baskılayıcı özelliği olan, yağlarda eriyen bir protein.

Siklosporin nedir? İlişkili sözcükler

  • Amino Asit Dizisi: Bir proteinde veya peptit zincirinde amino asitlerin peş peşe hat şeklinde (lineer) dizilişi. Bu diziliş her proteine özgü olan primer yapıdır. Bu yapıdan sekonder, tersiyer ve kuaterner protein yapıları gelişir. devamı...
  • Sistein: Formülü C3H7O2NS olan, protein hidrolizi ve sistinin bozunması ile oluşan biyokimya ve gıda araştırmalarında, ekmek hamurunda, indirgen madde olarak kullanılan, amonyak ve asetik asitte çözünen, eter, aseton, benzen, karbon disülfür ve karbon tetra klorürde çözünmeyen renksiz kristal yapıda bir amino asit. Alfa-amino-beta-tiolpropiyonik asit. devamı...
  • Ubikuitin: Ökaryot hücrelerde yaygın olarak bulunan, hücre proteinlerinin proteazlarla parçalanabilmesi için parçalanacak proteine kovalent bağlarla bağlanan, enzim özelliği bulunmayan, sıcaklığa dayanıklı, 76 amino asitlik küçük bir protein. Translasyonda konformasyonun doğru oluşmadığı devamı...
  • Bileşik Protein: Bir veya daha çok prostetik grup içeren bir protein. Hidrolizleri sonucu yalnız amino asitleri değil, aynı zamanda diğer bazı organik ve inorganik bileşenleri veren protein, kompleks protein, konjuge protein. devamı...
  • Ribonükleik Asit Rna: Bazı virüslerde kalıtım materyali olan, esas itibarı ile protein sentezi ile ilgili olan, bazlardan biri (A, G, C ya da U), şeker (riboz) ve fosforik asitten oluşan nükleotitlerin meydana getirdiği uzun zincirler. DNA’dan protein sentezi için kopyalanan şifreyi taşıyan mRNA, amino asitleri ribozoma taşıyan tRNA ve protein sentezinin yapılmasında görev alan ve ribozomların yapısına giren devamı...
  • Histon: (Yun. histos = doku): Özellikle çekirdeğin kimyasal yapısında bulunan sade bir protein. Ökaryotların hücre çekirdeğinde nükleik asitle birleşik olarak bulunan ve DNA’nın paketlenmesine yardımcı olan lizin ve arjinin gibi bazik devamı...
  • Globulin: Kanı oluşturan maddelerden biri olan iri moleküllü protein. Suda çözünmeyen, sulu tuz çözeltilerinde çözünen, kan serumunun başlıca proteini. Tohumlarda ve diğer salgılarda da bulunan, büyük bir protein grubundan herhangi biri. devamı...
  • Fremartin: Erkek-Dişi ikizliğinde embriyonik gelişmenin erken döneminde allanto-koryonik zarları eriyen farklı cinsiyetteki ikizlerin dişi olanında meydana gelen yumurtalık hipoplazisi ve Müller kanallarından köken alan yapıların aplazisiyle belirgin kısır dişi buzağı. Buzağılarda ve seyrek olarak koyunlarda, erkeklik hormonlarının dişi üreme organlarını baskılamasından kaynaklanır. İkiz yavrulardan dişi olanı % 90-95 kısırdır. devamı...
  • Titin: Çizgili kaslarda sarkomer boyunca uzunan, miyozin filâmentlerini sarkomerin ortasında grup hâlinde tutan, yapısında 25000 amino asit bulunduran, 2700000 molekül ağırlığında bir mikrometre kadar boyda, dev, elâstik bir protein. Sarkomerde Z devamı...
  • Paladyum: Atom numarası 46, yoğunluğu 11,4 olan, 1500 °C’de eriyen, tel durumuna getirilebilen, başlıca özelliği hidrojeni soğurmak olan çok sert bir element (simgesi Pd). devamı...

Siklosporin ne demek sözlük anlamı nedir sorusunu farklı sözlüklerden yararlanarak yanıtladık. Paylaştığımız bilgilerde eksik veya hatalı bir şey var ise, buraya tıklayarak bize bildirebilirsiniz.