Silindirik Epitel ne demek?

Türkçe sözlüklerde "Silindirik Epitel" ifadesini detaylı bir şekilde araştırdık...

Kısaca "Silindirik Epitel" ne demek?

 1. Hücrelerin uzunluğu, genişliğinden fazla olan, çekirdekleri oval ve bazale yakın bulunan, silli (trakeada), silsiz (midede) ya da mikrovillus (ince bağırsakta) taşıyan ya da ovaryum gibi büyük bezlerde çok tabakalı olabilen, silindir şeklindeki hücrelerden oluşan epitel. Prizmatik epitel.

Silindirik Epitel nedir? İlişkili sözcükler

 • Silli Epitel: Birçok organlarda iç yüzeyi döşeyen ve hücrelerinin serbest yüzeyinde hareketli ya da hareketsiz siller taşıyan epitel. Örnek: Memelilerin soluk borusunu astarlayan yalancı çok tabakalı silli silindirik epitel. Kirpikli epitel. Kirpikli devamı...
 • Yalancı çok Katlı Prizmatik Epitel: Hepsinin apeksleri lümenle temas etmeyen tek sıralı prizmatik epitelyum. Soluk borusu, bronş, duktus deferens, duktus epididimis böyle epitele sahiptir. devamı...
 • Kirpikli Epitel: Bk. silli epitel Birçok organda iç yüzeyi döşeyen ve hücrelerin serbest yüzeyinde hareketli veya hareketsiz siller taşıyan epitel, silli epitel. devamı...
 • Kübik Epitel: Hücrelerin eni boyuna hemen hemen eşit olan, tek tabakalı (böbrekte) ve çok tabakalı (bazı büyük bezlerin kanallarında) olmak üzere iki tipi bulunan örtü epiteli. devamı...
 • Epitel Doku: (Yun. epi: üzerinde; thele: meme başı) Embriyonun endoderm, ektoderm ve mezoderm tabakalarından köken alan, örtü epiteli, bez epiteli, kassı epitel (miyoepitel) ya da duyu epiteli (nöroepitel) olarak sınıflandırılan, birbirine sıkıca bağlanmış hücreler ve az miktardaki hücreler arası maddeden oluşan doku. devamı...
 • Silindirik: Silindirle ilgili, silindir biçiminde. devamı...
 • Terminal Bronşçuk: Akciğerlerde epitel katmanı sırasıyla tek katlı prizmatik, tek katlı kübik hücrelerden oluşan ve silyumlu hücrelerin arasında az sayıda ekzokrinositus branşiolaris adı verilen Clara hücrelerinin bulunduğu bronşçukların ilk bölümü. Bunlar respiratör bronşçuklara açılırlar. devamı...
 • Silindirik Epitelyum: Gözeleri silindir biçiminde olan örtü dokusu. devamı...
 • örtü Epiteli: Organların ve dokuların iç ve dış yüzeyini, vücut boşluklarının yüzeyini örten, tek tabakadan ya da çok tabakadan oluşan, hücrelerin arasında çok fazla bağlantı bölgeleri bulunan, hücreler arası aralıkları hiç olmayan ya da çok az olan, beslenmelerini hemen altlarındaki bağ dokusundan yapan epitel tipi. devamı...
 • Prizmatik Epitel: Bk. silindirik epitel devamı...

Silindirik Epitel ne demek sözlük anlamı nedir sorusunu farklı sözlüklerden yararlanarak yanıtladık. Paylaştığımız bilgilerde eksik veya hatalı bir şey var ise, buraya tıklayarak bize bildirebilirsiniz.