silisik asit sözlük anlamı nedir?

Sözlükte silisik asit kelimesinin manası:

  1. Silikatların asitlerle birleşmesiyle elde edilen zayıf bir asit.
  2. :Formülü H4SiO4 olan suda çok az çözünen beyaz renkte toz halde bir asit

silisik asit ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları