silmek sözlük anlamı nedir?

Sözlükte silmek kelimesinin manası:

 1. Bir şeyin ıslaklığını gidererek kuru duruma getirmek
  Örnek: Terlemiş gibi alnını elinin tersiyle sildi. Ö. Seyfettin
 2. Üzerine genellikle bir bez sürterek tozlarını, kirlerini almak veya parlatmak
  Örnek: Türküler çağırarak tahta siliyorlar. Y. Z. Ortaç
 3. Bir yazı, çizgi vb.ni kazıyarak veya sürterek yok etmek.
 4. Tahta malzemeyi makineyle düzgün ve pürüzsüz hâle getirmek.
 5. Üzerini çizerek atmak, yok etmek.
 6. İlişkisini koparmak, yok saymak.
 7. Üstünlük göstererek o alanda üstün olanları ikinci plana atmak.
 8. Ortadan kaldırmak, yok etmek veya gidermek
  Örnek: Senin gözlerin gönlümü dolduran kara düşünceleri silecek, beni korkulardan kurtaracaktır. M. Ş. Esendal
 9. Bir veya birden çok bellek alanının silinmesi işlemi.

silmek ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları