Sinani ümmi ne demek? Sözlük anlamı

Türkçe sözlüklerde "Sinani ümmi" ifadesini detaylı bir şekilde araştırdık...

Kısaca "Sinani ümmi" ne demek?

 1. (Vefatı: Hi: 1075) Halveti Tarikatı Yiğitbaşı kolu ileri gelenlerinden olup Kutb-ül Meani adında Türkçe mensur bir eseri ile matbu ve müretteb bir divanı vardır. Muhammed Sinan-ı Ümmi, Konya vilayeti dahilinde Elmalı’dan olup orada dar-ı bekaya hicret etmiştir. (R. Aleyh) (Osmanlı Müellifleri sh: 187) (Osmanlıca’da yazılışı: sinan-i ümmi)

Sinani ümmi nedir? İlişkili sözcükler

 • Esinne: (Sinan. C.) Kılıçlar, seyfler. devamı...
 • Esinne: (Sinan. C.) Kılıçlar, seyfler. devamı...
 • Cafer: Küçük akarsu. Caferi mezhebinin kurucusu. devamı...
 • Imamı Hanbelı: (Hi: 164-241) (Ahmed İbn-i Muhammed İbn-i Hanbeli) Hanbeli Mezhebinin imamı olup ezberinde bir milyon hadis vardı. Müsned adlı kitabında otuzbin hadis mevcuttur. Zühd ve takvası çok ileri idi. (K.S.) (Osmanlıca’da yazılışı: imam-ı hanbelî) devamı...
 • Muavazaten: Değiş yapma ile. İki tarafın da rızası dahilinde değiştirme ile. (Osmanlıca’da yazılışı: muâvazaten) devamı...
 • Unvan Grubu: Bir şahıs adı ile bir unvan ve akrabalık gösteren adın eksiz olarak yanyana gelerek oluşturduğu belirtme grubu. Unvan gösteren ad şahıs adından önce de sonra da gelebilir; şahıs adı birleşik bir ad olabilir: Bilge Kağan, İlbilge Hatun, Köl Tigin, Mimar Sinan, Mütercim Asım, Süleyman Şah, Mustafa Kemal Paşa, Turgut Reis, Ali Çavuş, Mehmet Ağa, Gülsüm devamı...
 • Içuyak: Düzyazıda, sözcükler arasındaki uyak: Selâm verdim rüşvet değildir deyu olmadılar; Hüküm gösterdim faidesizdir deyu mültefit olmadılar; Dedim:Beratımın mazmûnu ne için suret bulmaz? Dediler: Zevâiddir, husulü mümkin olmaz. Dedim: Böyle evkaf zevâidsiz olur mu? Dediler: Zaruriyat-ı Âsitane’den kalursa bizden kalur mu? (Fuzuli’nin Şikâyetname’sinden) ; Ey gözlerin nuru, gönüllerin süruru (Sinan Paşa’nın Tazarruname’sinden) ; Yaş kesen baş devamı...
 • Taberı: (Ebu Cafer Muhammed bin Cerir İbn-i Yezid) (Hi: 224 – 310) İslam tarihçisi ve müfessiri olup Taberistan’da doğmuş, 7 yaşında Kur’anı hıfz edip bütün ömrünü ilme vakf etmiştir. Babasının adına izafetle Ceririye adlı bir fıkıh mektebi kurmuştur. İbn-i Cerir-et Taberi adı meşhurdur. Kur’an-ı Kerimin bütün kat’i sarih manalarını müteselsilen, an’aneli senetle menba-ı Risalete isal ederek devamı...
 • Guşane: [gaşgana, guşene, güşene, kaşane, kuşhane, kuşhana] : Bakır ya da alüminyum tencere. (Küçükkabaca *Uluborlu -Isparta; *Tavşanlı -Kütahya; *Aksaray -Niğde; *Karaman -Konya) [gaşgana] : (*Susuz -Kars) [guşene] : (Güllüce *Gümüşhacıköy -Amasya) [güşene] : (Meyvebükü *Güdül -Ankara) [kuşane] : (-Bursa) [kuşhane] : (-Urfa; -Konya) [kuşhana] : (Eşmeyazı -Kars) devamı...
 • Oran Kanunu: bir bütünün parçalarının, bütün ile olan ölçü münasebetleri. sanat eserlerinin, estetik bakımından oran’ın isteklerine cevap verecek şekilde olması gerekir. oran için daima bir birim almak esas olmuştur. buna küçük ölçü anlamında ldt.’de “modulus” denmiştir. antikitede oran kanunu, sütun ölçüsünün tesbitinde esas olmuştur.ölçü, sütunun alt kısmının çapıdır. bu “modulus” ya da fr. “module”e göre, bir devamı...

Sinani ümmi ne demek sözlük anlamı nedir sorusunu farklı sözlüklerden yararlanarak yanıtladık. Paylaştığımız bilgilerde eksik veya hatalı bir şey var ise, buraya tıklayarak bize bildirebilirsiniz.