Sınarlı Değerleme ölçeği ne demek?

Türkçe sözlüklerde "Sınarlı Değerleme ölçeği" ifadesini detaylı bir şekilde araştırdık...

Kısaca "Sınarlı Değerleme ölçeği" ne demek?

 1. Ölçüm konusu olan tutum, kanı ya da görüşün değişik konumlarını ya da dizillerini dile getiren çeşitli sözcük ve anlatımlar arasından seçmeler yapılmasını ya da uygun olanının belirtilmesini öngören değerleme ölçeği.

Sınarlı Değerleme ölçeği nedir? İlişkili sözcükler

 • Toplumsal Uzaklık ölçeği: Bireylerin çeşitli soycal ve toplumsal kümelere karşı tutumlarını ölçmek ya da çeşitli toplum kümeleri arasında izin verilen ilişkilerin yakınlık düzeyini saptamak üzere başvurulan ölçek. bkz. Bogardus ölçeği. devamı...
 • Toplumsal Uzaklık ölçeği: Bireylerin çeşitli soycal ve toplumsal kümelere karşı tutumlarını ölçmek ya da çeşitli toplum kümeleri arasında izin verilen ilişkilerin yakınlık düzeyini saptamak üzere başvurulan ölçek. bkz. Bogardus ölçeği. devamı...
 • Aşırıanlatım: Bir tutumun değişik konumlarını ya da dizillerini dile getiren anlatımlar içinde en aşırı olanı. bk. ılımlı sınar. devamı...
 • Güvenirlik Katsayısı Düzeltme Eşitliği: Yarıya bölme işlemiyle güvenirliğin sınanması sırasında iki yarı arasında elde edilen bağıntının tüm aracın güvenirliğini dile getirecek biçimde düzeltilmesi için başvurulan Spearman-Brown eşitliği. devamı...
 • Sınar: Bir ölçüm boyutu ya da konusuna ilişkin çeşitli konum ya da dizilleri dile getiren ve ölçme araçlarını oluşturan sözcük, tümce, anlatım, ayrıç ya da işlemlerden her biri. devamı...
 • Serpilmenin ölçünlü Yanılgısı: Bir serpilmede gözlem değerlerinin tam bağıntı çizgisi üzerindeki karşılıklarından olan sapmaların kareli ortalamaları olarak tanımlanan ve serpilmenin en uygun çizgiye oranla gösterdiği sapmanın toplu anlatımı olan ölçüm, bkz. birlikte gidişim çizgisi. devamı...
 • Birlikte Değişki Katsayısı: Birlikte değişme gösteren bir dağılımda birbirini izleyen gözlem değerleri arasındaki karşılıklı ayrımların çarpımlarının kümel (cebirsel) toplamını, ayrımların çizel (geometrik) ortalamasına bölerek elde edilen bağlaşı ölçümü. devamı...
 • Ens Kategori: Nesneler bir (değişken) V kümeler kümesine ait kümeler, oklar bu kümeler arasındaki fonksiyonlar olan kategori. devamı...
 • Sözde Olgusal Sorular: İlk bakışta olgusal bir içeriği varmış gibi görünmekle birlikte gerçekte tasarımsal bir durumu dile getiren anlatımlar karşısında bireylerin tepkilerini ölçmeyi amaçlayan soru. devamı...
 • Sıralayıcı ölçek: Nesneleri ölçülmekte olan özellik bakımından bir sıra düzenine sokan ve bu özelliğin çeşitli dizillerine uygun biçimde sayısal değerler verebilen ölçek bkz. adlayıcı ölçek, aralıklı ölçek, oransal ölçek, ölçüm düzeyleri. devamı...

Sınarlı Değerleme ölçeği ne demek sözlük anlamı nedir sorusunu farklı sözlüklerden yararlanarak yanıtladık. Paylaştığımız bilgilerde eksik veya hatalı bir şey var ise, buraya tıklayarak bize bildirebilirsiniz.