sind

“Sind” Kelimesinin İngilizce ve Türkçe Anlamı

“Sind” kelimesi, hem İngilizce hem de Türkçe’de yaygın olarak kullanılan çok yönlü bir kelimedir. İşte bu kelimenin kapsamlı bir İngilizce-Türkçe anlamı:

İngilizce Anlamı

İngilizce’de “sind” kelimesi aşağıdaki anlamlara gelebilir:

 • Günah: Ahlaki veya dini açıdan yanlış kabul edilen bir eylem veya davranış.
 • Suç: Yasa dışı veya zararlı bir eylem veya davranış.
 • Kusur: Bir şeydeki kusur veya eksiklik.
 • Utanç: Bir şeyden dolayı duyulan utanç veya suçluluk hissi.
 • Keder: Bir kayıp veya başarısızlık nedeniyle duyulan derin üzüntü veya keder.
 • Pişmanlık: Geçmişte yapılan bir eylem veya davranıştan duyulan üzüntü veya pişmanlık.
 • Kötülük: Ahlaki açıdan yanlış veya zararlı bir şey.
 • Kötü şans: Olumsuz veya istenmeyen olayların meydana gelmesi.
 • Ceza: Bir suç veya günah için verilen ceza veya ceza.
 • Kurban: Bir suçun veya günahın mağduru.

Türkçe Anlamı

Türkçe’de “sind” kelimesi aşağıdaki anlamlara gelebilir:

 • Günah: Ahlaki veya dini açıdan yanlış kabul edilen bir eylem veya davranış.
 • Suç: Yasa dışı veya zararlı bir eylem veya davranış.
 • Kusur: Bir şeydeki kusur veya eksiklik.
 • Utanç: Bir şeyden dolayı duyulan utanç veya suçluluk hissi.
 • Keder: Bir kayıp veya başarısızlık nedeniyle duyulan derin üzüntü veya keder.
 • Pişmanlık: Geçmişte yapılan bir eylem veya davranıştan duyulan üzüntü veya pişmanlık.
 • Kötülük: Ahlaki açıdan yanlış veya zararlı bir şey.
 • Kötü şans: Olumsuz veya istenmeyen olayların meydana gelmesi.
 • Ceza: Bir suç veya günah için verilen ceza veya ceza.
 • Kurban: Bir suçun veya günahın mağduru.

Örnek Cümleler

İşte “sind” kelimesinin İngilizce ve Türkçe’de nasıl kullanıldığına dair bazı örnek cümleler:

İngilizce:

 • He committed a terrible sin by lying to his parents. (Ebeveynlerine yalan söyleyerek korkunç bir günah işlendi.)
 • The crime of murder carries a severe punishment. (Cinayet suçu ağır bir cezayı gerektirir.)
 • There is a flaw in the system that needs to be addressed. (Sistemde ele alınması gereken bir kusur var.)
 • I feel a sense of shame over my past actions. (Geçmişteki eylemlerimden dolayı utanç duyuyorum.)
 • The loss of his job filled him with sorrow. (İşini kaybetmek onu kedere boğdu.)
 • I regret my decision to quit my job. (İşimi bırakma kararım için pişmanlık duyuyorum.)
 • Evil exists in the world in many forms. (Kötülük dünyada birçok biçimde mevcuttur.)
 • I had a run of bad luck lately. (Son zamanlarda kötü şansım vardı.)
 • The punishment for stealing is a fine or imprisonment. (Çalma cezası para cezası veya hapistir.)
 • The victim of the robbery was traumatized. (Soygunun kurbanı travma geçirdi.)

Türkçe:

 • Yalan söyleyerek büyük bir günah işledin.
 • Cinayet suçu ağır bir cezayı gerektirir.
 • Sistemde ele alınması gereken bir kusur var.
 • Geçmişteki eylemlerimden dolayı utanç duyuyorum.
 • İşini kaybetmek onu kedere boğdu.
 • İşimi bırakma kararım için pişmanlık duyuyorum.
 • Kötülük dünyada birçok biçimde mevcuttur.
 • Son zamanlarda kötü şansım vardı.
 • Çalma cezası para cezası veya hapistir.
 • Soygunun kurbanı travma geçirdi.

Sonuç

“Sind” kelimesi, hem İngilizce hem de Türkçe’de çok yönlü bir kelimedir ve çeşitli anlamlara gelebilir. Günahtan cezaya, kusurdan pişmanlığa kadar geniş bir duygu ve kavram yelpazesini kapsar. Bu kelimenin doğru bağlamda doğru şekilde kullanılması, etkili ve anlaşılır iletişim için çok önemlidir.


Yayımlandı

kategorisi