Sindirim Denemesi ne demek? Sözlük anlamı

Türkçe sözlüklerde "Sindirim Denemesi" ifadesini detaylı bir şekilde araştırdık...

Kısaca "Sindirim Denemesi" ne demek?

 1. Yemle alınan besin maddelerinin ne kadarının sindirilerek emildiğini tespit etmek amacıyla en az iki hayvanla yapılan, yedirilen; idrar ve gübreyle hayvan tarafından çıkarılan maddeler ölçülerek yemlerin sindirilebilir besin maddeleriyle yem değerini belirlemek amacıyla yapılan bir deneme, hazım denemesi.

Sindirim Denemesi nedir? İlişkili sözcükler

 • Süzüntü: Bir sıvıyı süzerek elde edilen tortu. Vücut suyunun dışarı atılması sırasında böbrekte kıvrımlı kanalcıklara geçen ve içinde çeşitli kimyasal maddeler bulunan sıvı. devamı...
 • Mikrobiyal Sindirim: Bir maddenin mikroorganizmalar tarafından parçalanması. devamı...
 • Feromon: (Yun. pherein: taşımak; hormon: hormon) Aynı türün bireyleri arasında haberleşmeyi sağlayan kimyasal madde. Eşeyferomonu vb. gibi. Bir organizma tarafından diğer bir organizmayı etkilemek amacıyla yeni erginleşmiş dişi böceklerle memelilerdeki özel devamı...
 • Net Enerji Laktasyon: Yemlerin metabolik enerjisinden yararlanılarak hesaplanan, özellikle süt ineklerinde yapılan çalışmalara dayanan ve metabolik enerji değeriyle sindirilebilir besin maddeleri arasındaki regresyon eşitliklerinden yararlanılarak belirlenen enerji değerlendirme sistemi, NEL. devamı...
 • Brüt Enerji Sindirim Katsayısı: Bomba kalorimetresinde yanma yoluyla açığa çıkan enerjiden yararlanılarak hesaplanılan yemlerin sindirim ölçüsü. devamı...
 • Dışkı Yeme: Dışkının hayvan tarafından tekrar yenmesi alışkanlığı, kaprofaji. Tavşanlar kendi dışkılarını yiyerek besin madde gereksinimlerinin bir kısmını bu biçimde karşılarlar. devamı...
 • Sindirim Oranı: Besin maddelerinin sindirilen miktarlarının yüzde olarak gösterilmesi. devamı...
 • Nişasta Değeri: Yemlerin her bir sindirilebilir organik besin maddelerinin, gelişmesini tamamlamış olan iğdiş edilmiş sığırların vücudunda yapabildiği yağ miktarıyla saf ve susuz nişastanın yaptığı yağ miktarının karşılaştırılması suretiyle bulunan, 100 kilogram yemde ifade edilen ve 1000 nişasta birimine eşit olan değer. Her kilogram saf nişastanın hesaplanan 2. 36 kilo kalori net enerji değeri, ND. devamı...
 • Sindirilebilme Katsayısı: Tüketilen besin maddeleri ve gübreyle dışarıya atılan besin maddeleri arasındaki farkın yüzde olarak ifadesi, hazmolma katsayısı, sindirim katsayısı, sindirim derecesi. devamı...
 • Sindirilebilme Katsayısı: Tüketilen besin maddeleri ve gübreyle dışarıya atılan besin maddeleri arasındaki farkın yüzde olarak ifadesi, hazmolma katsayısı, sindirim katsayısı, sindirim derecesi. devamı...

Sindirim Denemesi ne demek sözlük anlamı nedir sorusunu farklı sözlüklerden yararlanarak yanıtladık. Paylaştığımız bilgilerde eksik veya hatalı bir şey var ise, buraya tıklayarak bize bildirebilirsiniz.