sing sözlük anlamı nedir?

Sözlükte sing kelimesinin manası:

  1. Çağırmak, şarkı söylemek, söylemek, okumak (şiir), çınlamak (kulak), ötmek, şakımak, vızıldamak, vınlamak, ıslık gibi ses çıkarmak, uğuldamak
  2. (sang, sung) şarkı söylemek, terennüm etmek
  3. Çağlamak
  4. Islık gibi ses çıkarmak, uğuldamak (rüzgar)
  5. Çınlamak (kulak)
  6. Şiir okumak
  7. Ötmek, şakımak
  8. Suçu açığa vurmak
  9. ,Dili

sing ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları