Sinir Hücresi ne demek?

Türkçe sözlüklerde "Sinir Hücresi" ifadesini detaylı bir şekilde araştırdık...

Kısaca "Sinir Hücresi" ne demek?

 1. Çekirdek ve organellerin bulunduğu bir hücre gövdesi (perikaryon) ile bu gövdeden uzanan sitoplâzmik uzantılardan (dendritler) ve aksondan meydana gelen, elektrik impulslarını taşımak için özelleşmiş sinir sisteminin temel hücreleri. Nöron.

 2. Perikaryon adı verilen hücre gövdesiyle gövdeden çıkan dendrit adı verilen kısa uzantılar ve akson adı verilen tek uzun çıkıntı bulunan, sinir sisteminin esas elemanı ve fonksiyonel ünitesini oluşturan temel hücre, nöron, nöronum, nörosit. Karakteristik Özelliklerinden biri uzun ömürlü olması ve çevresindeki olaylar ile metabolik bozukluklardan çok etkilenmesidir ve yıkımlandiğında tekrar oluşmaz. Sinir hücresinin; uyarımları almak, iletmek, belli, hücresel etkinlikleri başlatmak, nörotransmiterleri ve diğer bilgi moleküllerini salgılamak gibi esas işlevleri bulunur. hücre gövdesinden (perikaryon), dendrit adı verilen sitoplazmik küçük uzantılardan ve akson (nörit) denen daha geniş ve uzun bir uzantıdan ibarettir

 3. Çekirdek ve organellerin bulunduğu bir hücre gövdesiyle bu gövdeden uzanan stoplazmik uzantılardan ve aksondan meydana gelen elektrik impulslarını taşımak için özelleşmiş, sinir sisteminin temel hücreleri, nöron.

Sinir Hücresi nedir? İlişkili sözcükler

 • çok Kutuplu Sinir Hücresi: Gövdesinde aksonla birlikte birden fazla dendrite sahip sinir hücresi. Mültipolar nöron. devamı...
 • Bipolar Sinir Hücresi: Hücre gövdesinden çıkan bir adet akson ve bir adet dendrit bulunan sinir hücresi. Bu hücreler retina ve koku alma bölgesinde bulunur. devamı...
 • Sinir Gözesi: (anlamdaş, sinir hücresi naron), Sinir siteminin yapı bakımından birlik meydana getiren; akson ve dendrit denen bütün uzantılariyle birlikte birsinir gözesi. devamı...
 • Bir Kutuplu Sinir Hücresi: Gövdesinden sadece bir akson çıkan sinir hücresi. Unipolar nöron. devamı...
 • Iki Kutuplu Sinir Gözesi: (karşılık: bipolar nöron), (Lât. bis = iki defa, Lât. polus=kutup, Yun. neuron = sinir): Bir akson ile karşı kutbunda büyük bir dendrit taşıyan sinir gözesi. devamı...
 • Sinir Dokusu: Embriyonun ektoderm tabakasından köken alan, organizmayı iç ve dış çevreden haberdar eden, nöron adı verilen uzun ve farklılaşmış hücrelerden oluşan, uyartıları (impulsları) sinaps denen özel bölgeler vasıtasıyla bir sinir hücresinden diğer bir sinir hücresine ileterek sonuçta tepki ya da uyartı meydana gelmesini sağlayan, besleyici ve destekleyici nörogliya hücreleri (astrositler, oligodendrositler, mikrogliya ve ependim) tarafından kuşatılan, devamı...
 • çok Kutuplu Sinir Gözesi: (karşılık): multipolar nöron, (Lât. Multus=birçok,Lât. Polus = kutup), (Yun. Neuron= sinir) Gövdesinde aksonla birlikte birçok kalın dendrit taşıyan sinir gözesi. devamı...
 • Sinaps: Kavşak Sinir hücrelerinin uzantılarının diğer sinir hücrelerinin akson, dendrit ya da gövdesi ile ya da epitel, kas ve bez hücreleri ile anatomik olarak temas yerleri. Kimyasalsinapslarda impuls nörotransmitterlerle, elektrik şinapslarında devamı...
 • Mikroglia Hücresi: (Yun. mikros: küçük, glia: zamk) Hücre gövdesi küçük, fakat uzantıları çok sayıda olan, sinir sisteminde ak ve boz maddede bulunan, mononükleer fagosit sistemine dahil edilen bir glia hücresi tipi. devamı...
 • Dendrit: Sinir hücresinin kısa olan uzantısı. Uyartıları (impuls) hücre gövdesine taşıyan, sinir hücrelerinin dallanmış sitoplâzmik uzantıları. devamı...

Sinir Hücresi ne demek sözlük anlamı nedir sorusunu farklı sözlüklerden yararlanarak yanıtladık. Paylaştığımız bilgilerde eksik veya hatalı bir şey var ise, buraya tıklayarak bize bildirebilirsiniz.