Sınırlama Eki ne demek?

Türkçe sözlüklerde "Sınırlama Eki" ifadesini detaylı bir şekilde araştırdık...

Kısaca "Sınırlama Eki" ne demek?

 1. İsimlere yönelme ekinden sonra gelerek mekânda ve zamanda sınırlama gösteren ek: + GAÇA <+GA + ÇA eki. Eski ve Orta Türkçede nispeten canlıdır. Türkiye dışı yazı dillerinde ve lehçelerde devam etmektedir. Türkiye Türkçesinde yerini +A kadar, +A dek edatlarına bırakmıştır. Ancak, bazı Anadolu Ağızlarında yine de canlı bir kullanılışa sahiptir: ET. Bilge Tonyukuk altun yışgaça «Altun yışa kadar» keltimiz; Oğuz Kağan Destanında: ta kün batusıgaça tegen erdi; oklarını kökkeçe atuñ; Çağ, emdigeçe «şimdiye kadar»; EAT. beş yılgaça «beş yıla kadar»; Kaz. tüngeçe «geceye kadar», yazgaça «yaza kadar». Bar. Tara. Tob. on yeşkeçe «on yaşına kadar»; Anadolu ağızları şindiyece (Siv., Tok.), o zamanaca (Kay.), bu vahtaca (Kır.); ahşamaca (Mal.); ãşamaca (Yoz.); yassıyacaV, şafağacaV (Mal.); gışacan (Afyon, Afyon ağzı); savaVacan «sabaha kadar, Kars» vb.

Sınırlama Eki nedir? İlişkili sözcükler

 • Karşılaştırma Eki: Sıfatlarda kuvvetlendirme ve karşılaştırma derecesi kurmak için kullanılan ek: +rAK. Tarihî türk yazı dillerinde kuvvetlendirme ve karşılaştırma görevlerini karşılamak için işlek olarak kullanılan ek, Eski Anadolu Türkçesinde daha çok karşılaştırma görevinde kullanılmıştır. Bu gün bu ek, karşılaştırma anlamını kaybederek benzerlik ve azlık kavramını veren kelimeler yapmaktadır. Canlı değildir: acırak, alçarak, (< alçak+rak), Azrak, bozrak, küçürek devamı...
 • Until Now: Bu yana, şimdiye kadar, şimdiye dek devamı...
 • Gırtlaksıllaşma: Bir sesin çeşitli etkenler altında gırtlak sesine dönüşmesi olayı. Yazı dilimizde görülmeyen bir olaydır. Bazı Anadolu ağızlarında özellikle Orta ve Doğu Anadolu ağızlarında k>h, k>g>g şeklinde örnekler verir: yakışı>yakşı>yahşı, dakuz>dohuz, bakacak>bahacah; kardeş>gardaş>gardaş, koyun>goyun>goyun vb. devamı...
 • By Now: Şimdiye kadar, şimdiye dek, şu ana dek devamı...
 • Nöbetleşme: Nöbetleşmek işi. Seslerin birbirinin yerine geçmesi olayı: Anadolu ağızları nöbet ~ löbet < Ar. nevbet; dönüm > dölüm, birāder > bilāder, rençper > leşber, öl-~el-, öldür-~eldür- (A. Caferoğlu, KD. devamı...
 • Alaca Yalıçapkını: Kuşlar (Aves) sınıfının, Gökkuzgunumsular (Coraciiformes) takımının, yalıçapkınıgiller (Alcedinidae) familyasından, toplu hâlde yaşayan, Türkiye’ de Ege Bölgesi’nin güney tarafları ile Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde göl ve nehir kenarlarında her mevsim görülen, balıklarla beslenen yerli bir tür. Gri yalıçapkını, siyah beyaz dere kuşu. devamı...
 • Dağıtım Bölgesi: Bir ülkenin, coğrafya durumuna, nüfus yoğunluğuna, sinemalarının sayısına ve dağılışına, film başına sağlayabildiği ortalama gelire göre değişik özellikler gösteren ve dağıtım yönünden ayrıldığı belli başlı bölümlerden her biri (örneğin Türkiye genellikle şu altıdağıtım bölgesine ayrılmıştır: İstanbul (Marmara, Trakya), İzmir (Ege), Adana (Güney ve Güneydoğu Anadolu), Samsun (Doğu Karadeniz), Zonguldak (Batı Karadeniz), Ankara (Orta Anadolu). devamı...
 • Thus Far: Buraya kadar, bu dereceye kadar, şŸimdiye kadar devamı...
 • So Far So Good: Her şey yolunda, şimdiye kadar her şey iyi, buraya kadar çok iyi devamı...
 • Ağızsıllaşma: Geniz seslerinin ağız seslerine dönüşmesi olayı. Boğumlanma özelliği bakımından aynı zamanda birer geniz sesi niteliği taşıyan n ve ñ ünsüzleri ile, benzeşme yolu ile sonradan genizsilleşmiş olan bazı ünsüzlerin doğrudan doğruya veya yeni ses değişmeleri ile ayrışıma uğrayarak ñ (n) > g, ğ, y şekillerinde bir ağız sesine dönüşmesi. Bu olay bugünkü yazı dilimizden çok, devamı...

Sınırlama Eki ne demek sözlük anlamı nedir sorusunu farklı sözlüklerden yararlanarak yanıtladık. Paylaştığımız bilgilerde eksik veya hatalı bir şey var ise, buraya tıklayarak bize bildirebilirsiniz.