Sınırlayıcı Varsayımlar ne demek?

Türkçe sözlüklerde "Sınırlayıcı Varsayımlar" ifadesini detaylı bir şekilde araştırdık...

Kısaca "Sınırlayıcı Varsayımlar" ne demek?

 1. Modelin önsavının temelini oluşturan ve geçersiz olması halinde önsavın da geçerliliğini yitirmesine neden olan varsayımlar.

Sınırlayıcı Varsayımlar nedir? İlişkili sözcükler

 • Basitleştirici Varsayımlar: Önsavı etkilemeyen, modelin daha basit bir biçimde ele alınmasını sağlayan varsayımlar. devamı...
 • Hipotez Testi: Sıfır varsayımının ve alternatif varsayımın oluşturularak istatistiksel değerlendirme sonucu sıfır varsayımının yargılanması. Bk. önsav sınaması devamı...
 • Varsayım Sınayıcı Araştırma: Bir varsayımdan yola çıkan, gözlem ya da deney yoluyla varsayımda dile getirilen ilişkiyi gerçekleyerek genelliklere varmaya çalışan araştırma. devamı...
 • Hipotez: Varsayım. Bk. önsav Bk. varsayım devamı...
 • Bulgusal Varsayım: Olayların ve bilgilerin bulunmasına götüren, olayların ve yeni bilgilerin elde edilmesini olanaklı kılan varsayım. // Burada önemli olan nesnel doğruluk değil, verimliliktir. Varsayımın doğruluğu yanlışlığı araştırılmaz.bulgusal varsayım, olayların araştırılmasında yönetici düşünce olarak yalnızca geçici biçimde konmuş bir varsayımdır. devamı...
 • Neospora Caninum: Son konakları köpekler olan, doku kistleri oluşturan, ookistleri Hammondia heydorni ile aynı olan Coccidia türü. Hammondia heydorni birçok konakta patojen değildir. N. caninum ise annede herhangi bir semptom oluşturmamasına rağmen, fetüste doku kistleri ve takizoitlerin oluşumuna neden olmasından dolayı sığır, köpek, koyun ve at gibi hayvanlarda yavru atmaya neden olmaktadır. devamı...
 • Tümdengelimli: Varılan sonucun zorunlu olduğu ve kesin olarak geçerli olan çıkarım. Tümelden kalkan usavurma biçimi. Gelişmesi boyunca deneye baş vurmadan çıkarımlar yapan düşünce biçimi.tümdengelimli yöntem: Çıkarıma dayanan yöntem. Bu yönteme, doğruluğu devamı...
 • Istatistiksel Sınama: Evrendeğerli ya da evrendeğersiz önsav sınamalarına verilen genel ad. anlamdaş sınama. devamı...
 • Gerçekleme Yaklaşımları: Bir varsayımı sınayarak gerçeklemek üzere başvurulan ve uygunluk, ayrım, birlikte değişmeler ve tortu yaklaşımlarından oluşan belli başlı sınama yolları. devamı...
 • Clostridium Perfringens: Doğada yaygın olarak bulunan ve insanlarda gıda zehirlenmesine neden olan, Gram pozitif, çubuk biçiminde anaerob bakteri. Anaerobik, Gram pozitif, spor oluşturan çomak biçiminde, mikroskop altında genellikle tek ve ikili olarak devamı...

Sınırlayıcı Varsayımlar ne demek sözlük anlamı nedir sorusunu farklı sözlüklerden yararlanarak yanıtladık. Paylaştığımız bilgilerde eksik veya hatalı bir şey var ise, buraya tıklayarak bize bildirebilirsiniz.