sınırlı yasal izin sözlük anlamı nedir?

Sözlükte sınırlı yasal izin kelimesinin manası:

  1. Yasadan doğmakla birlikte yararlanma özgenliğinin kullanılabilmesi için Bakanlar Kurulu'ndan karar alınması gereken izin (plağa okuma, radyoda yayım gibi).

sınırlı yasal izin ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları