Sipahi ne demek?

Türkçe sözlüklerde "Sipahi" ifadesini detaylı bir şekilde araştırdık...

Kısaca "Sipahi" ne demek?

 1. Osmanlılarda tımar sahibi bir sınıf atlı asker
  Örnek: Bazı sipahi ağası gibi mağrurdu, kimi cengâver tavırlı ve sakindi. Y. K. Beyatlı
 2. Osmanlı İmparatorluğu´nda tımar sahibi bir sınıf atlı asker.
 3. osmanlı impa-ratorluğu'nda tımar sahibi bir sınıf atlı asker
 4. Ask: Osmanlı askerlik teşkilatında "Timar" namiyle öşür ve rüsumunu aldıkları araziye mukabil, harp zamanlarında kendi hayvanları ve kanunen götürmeğe mecbur oldukları silahlı askerlerle birlikte sefere iştirak eden bir sınıf süvari askeri. Bunlar akıncılık, çapulculuk ve karakol hizmetlerini ifa ederler ve düşman karşısında piyadelerin muhafazasını te'min ettikleri gibi, icabında hücum işlerini de yaparlardı.

Sipahi nedir? İlişkili sözcükler

 • Tımarlı Sipahi: Bk. topraklı süvari. devamı...
 • Mübalağalı Ismi Fail: Gr: ( : fa’al) ve ( : faul) gibi bazı kalıplara giren kelimelere denir. Bu vezinden gelen kelimeler “mübalağa” ifade ederler. “En, pek, çok” manasına gelirler. (Osmanlıca’da yazılışı: mübalağalı ism-i fâil) devamı...
 • Alemi Berzah: Berzah alemi. Kabir alemi. (Bak: Kabr)(Alem-i ziya, alem-i hararet, alem-i hava, alem-i kehriba, alem-i elektrik, alem-i cezb, alem-i esir, alem-i misal, alem-i berzah gibi alemler arasında müzahame ve yer darlığı yoktur. Bu alemler, hepsi de, ihtilalsiz, müsademesiz küçük bir yerde içtima ederler. M.N.)(Nass-ı Kur’anla, şühedanın, ehl-i kuburun fevkinde bir tabaka-i hayatları vardır. Evet şüheda, hayat-ı devamı...
 • Levent: Osmanlı donanmasında ve kıyılarında görev yapan asker sınıfı Örnek: Kıyıdaki barakadan bizim leventler birer birer çıkıp denize dalarlardı. C. Uçuk Uzun Örnek: Kuvvetle büyüyen levent kavaklardan başlar; sırasıyla meşe, ayva, köknar ve çamlarla biterdi. S. F. Abasıyanık Boylu boslu, yakışıklı (kimse). devamı...
 • Mehterhane: Mehter takımı. Bu takımın görev yaptığı yer. devamı...
 • Ucuz Satış: Yüksek ederle satılamayan ya da zor satılan çeşidi kalmamış malların ucuz ederle satılması. devamı...
 • Tahavvülatı Zerrat: Zerrelerin tahavvülü.(Tahavvülat-ı zerrat, Nakkaş-ı Ezeli’nin kalem-i kudreti, kitab-ı kainatta yazdığı ayat-ı tekviniyenin hengamındaki ihtizazatı ve cevelanıdır. Yoksa; maddiyyun ve tabiiyyunların tevehhüm ettikleri gibi tesadüf oyuncağı ve karışık, manasız bir hareket değildir. Çünkü; bütün mevcudat gibi zerreler ve her bir zerre, mebde-i hareketinde “Bismillah” der. Çünkü nihayetsiz, kuvvetinden fazla yükleri kaldırır. Ve buğday danesi kadar bir devamı...
 • Tahavvülatı Zerrat: Zerrelerin tahavvülü.(Tahavvülat-ı zerrat, Nakkaş-ı Ezeli’nin kalem-i kudreti, kitab-ı kainatta yazdığı ayat-ı tekviniyenin hengamındaki ihtizazatı ve cevelanıdır. Yoksa; maddiyyun ve tabiiyyunların tevehhüm ettikleri gibi tesadüf oyuncağı ve karışık, manasız bir hareket değildir. Çünkü; bütün mevcudat gibi zerreler ve her bir zerre, mebde-i hareketinde “Bismillah” der. Çünkü nihayetsiz, kuvvetinden fazla yükleri kaldırır. Ve buğday danesi kadar bir devamı...
 • Enlisted: Askere almak, asker olmak, askere kaydetmek, gönüllü yazılmak, sağlamak (destek), kayırmak, kaydetmek Askere alınmışŸ, ordunun bir üyesi olarak kaydedilmişŸ devamı...
 • Taviz: Ödün, ödünleme. Nazar veya kötü şeylerden muhafaza için takılan dualı kağıt, nüsha. Muska. (Osmanlıca’da yazılışı: ta’viz) devamı...

Sipahi ne demek sözlük anlamı nedir sorusunu farklı sözlüklerden yararlanarak yanıtladık. Paylaştığımız bilgilerde eksik veya hatalı bir şey var ise, buraya tıklayarak bize bildirebilirsiniz.