Sıra Düzeni ne demek?

Türkçe sözlüklerde "Sıra Düzeni" ifadesini detaylı bir şekilde araştırdık...

Kısaca "Sıra Düzeni" ne demek?

 1. Ölçme konusu olan çeşitli nesne ve özellikler arasında, bir süreklilik üzerinde yapılan değerlendirici yargılar aracılığıyla kurulan sıra ilişkisi ya da basamaklı düzen.

Sıra Düzeni nedir? İlişkili sözcükler

 • Sıra Düzeni ölçütü: Değişkenler arasında nedensellik ilişkisi ararken kullanılan ve birlikte değişme gösteren değişkenlerden bağımsız sayılanın bağımlıyı öncelemesini öngören ölçüt. devamı...
 • Mantıksal Sıra Düzeni: Nedensel sıra düzenini saptamak üzere zamandaş oluşum gösteren değişkenler arasında kurulan kuramsal ya da kavramsal öncelik düzeni. bkz. nedensel çözümleme, nedensellik ölçütleri. devamı...
 • Nesnel Sınav: Değerlendirici durumda olan kimselerin özel kanı ya da yargılarının hiç bir biçimde sonucu etkilemediği ve değerlendirici sayısı çok olsa bile değişik sonuçlar elde etmenin söz konusu olmadığı sınav türü. devamı...
 • Yargıcı Dökümlemesi: Nitel ve dizgesiz yanıtları bir süreklilik üzerinde konumlamak ya da uygun yanıt kümeleri içinde dizgelemek üzere başvurulan yargılayıcılar kümesinin dökümleyici değerlendirmeleri. devamı...
 • Karşıtlık Cümlesi: İki yargıdan birini diğerine karşı çıkararak aralarında karşıtlık ilişkisi kurulan, yardımcı cümle aracılığı ile temel cümlenin anlamını sınırlayan veya az çok çürüten; bağlaçlı veya bağlaçsız olarak oluşturulabilen cümle: Dün geleceklerdi, gelmediler. İnsan akıllıdır ama yine de hata yapar. Yapılan bütün yardımlara rağmen kendini toparlayamadı. Gitti gider, bir daha döneceğini sanmam! Ya sonucuna katlanırsın ya da devamı...
 • Dor Düzeni: (Mimarlık) Eski Yunan mimarlığında bir tapınak üslûbu. Alt bölümü geniş, üstü dar, ortası şişkince, üzeri yivli sütunlar, bunların üzerinde ince bir plak halinde, kenarları yukarı, dışa taşkın sütun başlıkları vardır. Sütunların altlıkları yoktur. Başlıklar üzerinde bir tabla bulunur. Taban kirişi ile saçak arasında da üçüzyivler ve aynalar yer alır. a. bk. İyon düzeni, Korint düzeni. devamı...
 • Telsiz Bağlantısı: İki telsiz arasında kurulan haberleşme bağlantısı. Dışarıda canlı yayınlarda, yayın arabasından işliğe ya da verici yayaca, işlikten verici yayaca minildalga yardımıyla kurulan bağlantı. devamı...
 • Geleneksel Süreklilik: Tarihsel, çağdaş gelenek ya da gelenek öğeleri arasındaki bağ. bk. gelenek, öğe. krş. göreneksel süreklilik, boşinançsal süreklilik. devamı...
 • Mükafat: Ödül. Ödül. Değerlendirici, sevindirici davranış. devamı...
 • Göreneksel Süreklilik: Tarihsel ve çağdaş görenek ya da görenek öğeleri arasındaki bağ. bk. görenek, öğe. krş. geleneksel süreklilik, boşinançsal süreklilik. devamı...

Sıra Düzeni ne demek sözlük anlamı nedir sorusunu farklı sözlüklerden yararlanarak yanıtladık. Paylaştığımız bilgilerde eksik veya hatalı bir şey var ise, buraya tıklayarak bize bildirebilirsiniz.