şirretleşmek sözlük anlamı nedir?

Sözlükte şirretleşmek kelimesinin manası:

  1. Huysuzlaşmak, edepsizleşmek
    Örnek: O halim selim, namazında niyazında hatun kişi on dakikanın içinde bir ifritleşsin, bir şirretleşsin. H. Taner

şirretleşmek ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları