Sırt Sırta Bağlanım ne demek? Sözlük anlamı

Türkçe sözlüklerde "Sırt Sırta Bağlanım" ifadesini detaylı bir şekilde araştırdık...

Kısaca "Sırt Sırta Bağlanım" ne demek?

 1. Bir eksicik borusunun üst-üşeğini ötekinin alt-üşeğine bağlama ya da bunun tersini yapma.

 2. Bir eksicik borusunun üst-üşeğini ötekinin alt-üşeğine bağlama ya da bunun tersini yapma.

Sırt Sırta Bağlanım nedir? İlişkili sözcükler

 • Eksicik Bulutu: Bir eksicik boşalım borusunun üşekleri arasındaki bölgede bulunan durgun eksicik yığılımı. Bir öğeciğin çekirdeği çevresinde yerleşen eksicikler kümesi. devamı...
 • üst üşek: Bir üşerçözüşüm gözesinin, bir boşalım borusunun ya da bir eksicik ışınları borusunun, üretecin yüksek gerilimli ucuna bağlı üşeği. Bir üşerçözüşüm gözesinin, bir boşalım borusunun ya da bir eksicik ışınları borusunun, devamı...
 • Evireç: Bir elektriksel çevrimde doğru akımın yönünü değiştiren ya da bunun tersini yapan düzenek. Bir elektriksel çevrimde doğru akımın yönünü değiştiren ya da bunun tersini yapan düzenek. devamı...
 • çevireç: Düz alkımı dalgalı akıma çeviren ya da bunun tersini yapan elektrik işlergesi. Düz alkımı dalgalı akıma çeviren ya da bunun tersini yapan elektrik işlergesi. devamı...
 • üst üşek Yitirimi: Bir eksicik borusunun üst-üşeğinde oluşan güç yitiği. Bir eksicik borusunun üst-üşeğinde oluşan güç yitiği. devamı...
 • Kıvıl Akım: Yükünlü bir ortam ya da bir metal içinden saniyede geçen eksicik sayısı, bunun kıvıl yükü. devamı...
 • üst üşek Verimi: Bir eksicik ışını borusunun üst-üşek çevrimindeki dalgalı gücün, düz akım güç girdisine oranı. Bir eksicik ışını borusunun üst-üşek çevrimindeki dalgalı gücün, düz akım güç girdisine oranı. devamı...
 • Birlikte Yaşayış: Değişik ekonomik yapıda iki topluluğun karşılıklı çıkarlarından dolayı bir arada yaşamaya yönelişleri; bunun doğal sonucu olarak topluluklardan birinin duruma göre ötekinin egemenliğine girmesi, uydusu olması (Budunbilimde bu durumun belli örneği zencilerle pigmeler arasında görülür). devamı...
 • Defecation: DışŸKılama, kaka yapma; büyük aptes yapma devamı...
 • ısıl Eksicik Borusu: Isıtılmış alt-üşeği eksicik kaynağı durumunda, içinde toplayıcı üst-üşek ile eksicik akışımını denetleyen ek üşekleri bulunan havası alınmış cam şişe. Isıtılmış alt-üşeği eksicik kaynağı durumunda, içinde toplayıcı üst-üşek ile eksicik akışımını devamı...

Sırt Sırta Bağlanım ne demek sözlük anlamı nedir sorusunu farklı sözlüklerden yararlanarak yanıtladık. Paylaştığımız bilgilerde eksik veya hatalı bir şey var ise, buraya tıklayarak bize bildirebilirsiniz.