sırtlan hastalığı sözlük anlamı nedir?

Sözlükte sırtlan hastalığı kelimesinin manası:

  1. Üç-Altı aylık sığırlarda, epifiz plaklarındaki olgunlaşma yetersizliği nedeniyle gelişme geriliği, arka bacakların kısalığı ve saldırgan davranışlarla belirgin, tam olarak nedeni bilinmeyen bir hastalık.

sırtlan hastalığı ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları