Sistein Cys C ne demek?

Türkçe sözlüklerde "Sistein Cys C" ifadesini detaylı bir şekilde araştırdık...

Kısaca "Sistein Cys C" ne demek?

 1. Sülfidril grubu içeren bir amino asit.

Sistein Cys C nedir? İlişkili sözcükler

 • Sistein: Formülü C3H7O2NS olan, protein hidrolizi ve sistinin bozunması ile oluşan biyokimya ve gıda araştırmalarında, ekmek hamurunda, indirgen madde olarak kullanılan, amonyak ve asetik asitte çözünen, eter, aseton, benzen, karbon disülfür ve karbon tetra klorürde çözünmeyen renksiz kristal yapıda bir amino asit. Alfa-amino-beta-tiolpropiyonik asit. devamı...
 • Treonin: Formülü Me.CHOH.CH(NH2)COOH olan insan vücudunun gelişimi için gerekli olan bir aminoasit. 2-amino-3-hidroksibütanoik asit, Sembolü Thr ve T olan yan zinciri hidrofilik ve hidroksil grubu içeren esansiyel bir amino asit. devamı...
 • Sülfidril Grubu: Kovalent olarak birbirine bağlanmış kükürt ve hidrojen atomu. Sistein amino asidinde bulunur ve ikisülfidril grubu arasında oksidasyonla disülfit bağı oluşur. devamı...
 • Amino Asit: Genel formülü R-CH(NH2)COOH olan bir bileşik sınıfı. R, bu sınıftaki çeşitliamino asitleri belirleyen yan zincirdir. Optik olarak D ve L izomerleri vardır. Canlı organizmalarda proteinin yapısında L izomeri bulunur. Doğada yirmi çeşitamino asit vardır. Ototrof organizmalar tarafından sentezlenen proteinin temel birimidir ve sindirimde proteinin parçalanmasıyla teşekkül eder. devamı...
 • Diamin: Kadaverin gibi iki amino grubu kapsayan bileşik. İki tane -NH2 grubu içeren organik madde. devamı...
 • Orto Asit: Orto pozisyonunda karboksil grubu içeren organik asitler. Kimyasal bileşiminde ek olarak bir mol su ihtiva eden organik asitler. Örneğin, HCOOH formik asit, HC(OH)3 ortoformik asit devamı...
 • Organik Asit: Bir veya daha fazla sayıda karboksil grubu (-COOH) içeren bir bileşik. Sulu çözeltilerinde kısmen hidrojen iyonuna ayrışan, asetik asit, laktik asit, sitrik asit gibi zayıf asitler. devamı...
 • Sistin: İki sislein amino asidinin sülfidril gruplarının oksidasyonu ile oluşan dimer yapı. Cys-Cys. Formülü C6H12O4N2S2, mol kütlesi 240,16 g olan, keratinin yapısında bulunan, idrarda küçük düzgün sekiz yüzlü şeklinde oluşan ve devamı...
 • Metiyonin Met M: Sülfür kapsayan bir amino asit. Metabolik reaksiyonlar için sülfür ve metil grubu sağlayan, insan besininin temel maddelerinden biri. Bütün ökaryotlarda metiyonin, bakterilerde ve mitokondrilerde ise formillenmiş metiyonin polipeptit zincirlerinin sentezinde kullanılan ilk amino asittir. devamı...
 • L Sistein: Sentetik bir amino asit. devamı...

Sistein Cys C ne demek sözlük anlamı nedir sorusunu farklı sözlüklerden yararlanarak yanıtladık. Paylaştığımız bilgilerde eksik veya hatalı bir şey var ise, buraya tıklayarak bize bildirebilirsiniz.