sistin sözlük anlamı nedir?

Sözlükte sistin kelimesinin manası:

  1. İki sislein amino asidinin sülfidril gruplarının oksidasyonu ile oluşan dimer yapı. Cys-Cys.
  2. Formülü C6H12O4N2S2, mol kütlesi 240,16 g olan, keratinin yapısında bulunan, idrarda küçük düzgün sekiz yüzlü şeklinde oluşan ve çok az bulunan ,protein hidrolizi ve organik sentezlerle oluşturulan ,biyokimya ve gıda araştırmalarında, gıda ve diyetlerde kullanılan suda çözünen ve alkolde çözünmeyen optikçe aktif beyaz plaka şeklinde kristal yapıda elzem olmayan bir amino asit .o.diamidopropionik asit
  3. Birçok bitkisel ve hayvansal proteinlerin bileşeni olan, kıl, tüy ve yünde oldukça fazla miktarlarda bulunan, yanık ve yaraların iyileşmesi için önemli, insülinin temininde yardımcı olan ve iki sistein amino asidinin tiyol gruplarının okside olarak disülfit bağıyla birbirine bağlanması sonucu oluşan dimer yapı.
  4. İki sistein aminoasidinin sülfhidril gruplarının oksidasyonuyla oluşan ve balıklar için yarı esansiyel özellikte olan madde, cys.

sistin ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları