sitofotometri sözlük anlamı nedir?

Sözlükte sitofotometri kelimesinin manası:

  1. (Yun. kytos: hücre; phos: ışık; metron: ölçü) Hücre elemanlarının spesifik boyalarla boyanması ya da boyanmaması durumunda ışığı absorbe etmesi esasına dayanan, mikroskop ve spektroskop aracılığıyla hücredeki maddelerin nicel (kantitatif) olarak tayini.

sitofotometri ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları