Sitogenetik ne demek?

Türkçe sözlüklerde "Sitogenetik" ifadesini detaylı bir şekilde araştırdık...

Kısaca "Sitogenetik" ne demek?

 1. Göze kalıt bilimi

 2. (Yun. kytos: boşluk; genesis: kuşak, nesil) Canlının yapı taşı olan hücrenin çekirdeğindeki genetik materyalin taşıyıcısı olan kromozomları inceleyen, sitoloji ve genetiğin metot ve bulgularını bir araya getiren bilim dalı.

Sitogenetik nedir? İlişkili sözcükler

 • Kalıtım Bilimi: Bitki, hayvan ve insanların kalıtım olaylarını inceleyen bilim, genetik. Kalıtım birimi olan genlerin yapısını, görevini ve bir dölden diğerine nasıl aktarıldığını inceleyen bilim dalı. Genetik. devamı...
 • Mutant: Değişmiş gen Genetik materyalin değişmesi sebebiyle bazı fiziksel ve biyokimyasal özellikler açısından ana babasından ya da bir önceki öncü hücreden farklı olan, mutasyona uğramış birey ya da hücre. devamı...
 • Interdisciplinary: Bir kaç bilim dalıyle ilgili . Disiplinler arası, bilimler arası, farklı öğŸrenme dallarıyla ilgilenen veya bunları bir araya getiren devamı...
 • Genom: Gametlerde bulunan kromozomlar. Bir bireyin ya da bir hücrenin genetik materyalinin tamamı. devamı...
 • Incriminating Findings: Suçlayan bulgular, suçlayıcı bulgular, bir kimsenin bir suça bulaşŸtığŸına işŸaret eden bulgular devamı...
 • Genetic Code: Genetik kod, genlerin kromozom içindeki dizilişŸi devamı...
 • Onomastics: (Leksikoloji) adbilim, özel isimlerinin köklerini araşŸtırsan bilim; belirli bir kelime hazinesi içindeki terimlerin oluşŸum kaynağŸı olan sistem devamı...
 • Genetic Defect: Genetik bozukluk, bir kimsenin genetik yapısına bağŸlı olan kusur devamı...
 • Kümeleme: Kümelemek işi. Film yapımını kolaylaştırmak amacıyla aynı dekor içindeki çekimleri bir araya toplama, oyuncuların çalışma durumlarını düzenleme. devamı...
 • Dysgenics: Anormal gelişŸimlerin genetik nedenlerini araşŸtıran bilim dalı devamı...

Sitogenetik ne demek sözlük anlamı nedir sorusunu farklı sözlüklerden yararlanarak yanıtladık. Paylaştığımız bilgilerde eksik veya hatalı bir şey var ise, buraya tıklayarak bize bildirebilirsiniz.