Sitrik Asit ne demek?

Türkçe sözlüklerde "Sitrik Asit" ifadesini detaylı bir şekilde araştırdık...

Kısaca "Sitrik Asit" ne demek?

 1. Birçok meyve ve sebzede serbest durumda veya potasyum, kalsiyum tuzu olarak bulunan, hafifçe mayalanmış limon suyunun kaynar durumdaki kalsiyum karbonatla işlenmesinden elde edilen asit, limon asidi, limon tozu, limon tuzu.

 2. Akonitaz enzimi ile izositrata dönüştürülen, trikarboksilik asit devrinin bir komponenti olan portakal ve greyfurta ekşi tat veren, altı karbonlu trikarboksilik asit.

 3. Formülü HO-C(COOH)(CH2COOH)2, mol kütlesi 192,1 g, e.n. 153

 4. Pek çok meyvede bulunan, suda çözünen bir organik asit.

 5. Asitlendirici, lezzet verici ve antioksidan etkileri olan bir gıda katkı maddesi.

 6. Glikozun aerobik oksidasyonunun gerçekleştiği sitrik asit siklusunun önemli ara maddesi.

Sitrik Asit nedir? İlişkili sözcükler

 • Sitrik Asit Fermentasyonu: Citromyces pfefferianus denen küf mantarının oksijen etkisi ile şekeri sitrik asit hâline çevirmesi. devamı...
 • Organik Asit: Bir veya daha fazla sayıda karboksil grubu (-COOH) içeren bir bileşik. Sulu çözeltilerinde kısmen hidrojen iyonuna ayrışan, asetik asit, laktik asit, sitrik asit gibi zayıf asitler. devamı...
 • Laktik Asit Serileri: Formülü CnH2n(OH)COOH olan, karbonik asit HOCOOH, hidroksipropiyonik asit, HOC2H4COOH gibi monobazik hidroksi asitler. devamı...
 • Sitrik Asit Döngüsü: Glikoz, yağ asitleri ve birçok aminoasidin oksidasyonundan kaynaklanan asetil artıklarının karbondiokside oksidasyonunu sağlayan indirgenmiş elektron taşıyıcılarının (NADH+H+ ve FADH2) oluştuğu mitokondrionda gerçekleşen döngü biçiminde bir seri enzimatik reaksiyon, Krebs döngüsü, trikarboksilik asit döngüsü, TCA döngüsü. devamı...
 • Citric Acid: Asit sitrik. Sitrik asit, limon asidi, limon tuzu devamı...
 • Glikoliz: (Yun. glykys: tatlı; lyein: çözmek) Sitoplâzmada, glikozun pirüvik aside (aerobik solunum) ya da lâktik aside (anaerobik solunum) kadar parçalanması ve ATP meydana gelmesi reaksiyonları. Glikozun enzimatik tepki sonucu daha basit devamı...
 • Kaprilik Asit: Formülü Me(CH2)6COOH olan, başlıca tereyağı ve hindistan cevizi yağı ve diğer katı ve sıvı yağlarda bulunan , heksil asetik asit, n-oktanoik asit, oktilik asit olarak da adlandırılan, sıvı bir yağ asidi. devamı...
 • Kaproik Asit: Formülü CH3(CH2)4COOH olan, ilaçların ve kokuların santezinde kullanılan, zeytin yağı ve hayvansal yağlarda bulunan , butil asetik asit, heksanoik asit, n-heksanoik asit, n-heksilik asit, pentil formik asit de denilen , renksiz, sıvı bir yağ asidi. devamı...
 • Krebs Devri: Mitokondri matriksinde, besin maddelerinin aynşması ile oluşan asetil gruplanmn oksitlenerek karbondioksit hâline dönüştüğü, ara metabolitlerin indirgenerek ATP sentezinde kullanıldığı, asetil koenzim A ile başlayarak, sitrik asit, cis-akonitik asit, izositrat, alfa-keto glutarik asit, süksinik koenzim A, süksinik asit, fumarik asit, malik asit ve okzaloasetik asit şeklinde devir yapan, reaksiyon dizisi. Aerobik solunumda proteinlerin, yağların ve özellikle devamı...
 • Kaprik Asit: On karbon atomlu doymuş yağ asidi. Formülü CH3(CH2)8COOH olan, zeytin yağı ve hayvansal yağlarda bulunan , n-dekanoik asit, dekatoik asit, n-dekoik asit, desiklik asit, oktil asetik asit de denilen bir devamı...

Sitrik Asit ne demek sözlük anlamı nedir sorusunu farklı sözlüklerden yararlanarak yanıtladık. Paylaştığımız bilgilerde eksik veya hatalı bir şey var ise, buraya tıklayarak bize bildirebilirsiniz.