Sıvı Karbonlu Nitrürleme ne demek? Sözlük anlamı

Türkçe sözlüklerde "Sıvı Karbonlu Nitrürleme" ifadesini detaylı bir şekilde araştırdık...

Kısaca "Sıvı Karbonlu Nitrürleme" ne demek?

 1. Bkz. siyanürleme.

Sıvı Karbonlu Nitrürleme nedir? İlişkili sözcükler

 • Karbonlu Nitrürleme: Doku sertleştirme ereğiyle, çeliklerin, genellikle ostenitleme bölgesi sıcaklıklarında, karbonlama ve nitrürleyici özellikteki fırın atmosferlerinde sertleştirilmeleri işlemi, kuru nitrürleme, gazlı siyanürleme, azotlu karbonlama diye de bilinir. devamı...
 • Basınçlı Sıvıda Nitrürleme: Siyanürsiyanat yunaklarına, susuz amonyak ekleyerek basınç altında yapılan nitrürleme işlemi. devamı...
 • Siyanürleme: Siyanürlemek işi. Erimiş siyanür tuzu yunaklarında DI1 -sıcaklığı üstünde, demir ve çelik yüzeylere çok yüksek sertlikte bir doku kazandırmak için yapılan, karbon ve azotça zenginleştirme işlemi, sıvı karbonlu nitrürleme diye devamı...
 • Seçmeli Siyanürleme: Bir parçanın, belirli yer ve bölümlerini sertleştirmek ereğiyle yapılan siyanürleme işlemi. devamı...
 • Cyanidation: Siyanürleme devamı...
 • Sıvı Nitrürleme: Erimiş tuz yunaklarında 500°C-550° C sıcaklıkları arasında yapılan nitrürleme işlemi. devamı...
 • Siyanürlü Kaplama Yunağı: Siyanürlü kaplama işlemlerinde kullanılan ve bileşimlerinde genellikle siyanür tuzları bulunan yunak. devamı...
 • Cyanuric: Siyanürik, siyanür asidi ile ilgili (kimyasal madde) devamı...
 • Seçmeli Karbonlu Nitrürleme: Bir parçanın, belirli yer ve bölümlerini sertleştirmek ereğiyle uygulanan karbonlu nitrürleme işlemi. devamı...
 • Roaring: Kükreme, gürleme, uğultu, uğuldama, gürültü, gümbürtü, gürültülü kahkaha Gürleme devamı...

Sıvı Karbonlu Nitrürleme ne demek sözlük anlamı nedir sorusunu farklı sözlüklerden yararlanarak yanıtladık. Paylaştığımız bilgilerde eksik veya hatalı bir şey var ise, buraya tıklayarak bize bildirebilirsiniz.