siyakat sözlük anlamı nedir?

Sözlükte siyakat kelimesinin manası:

  1. Genellikle devlet dairelerinde kullanılmış bir yazı türü.
  2. Kûfîye benzer, satırları dar, harfleri noktasız olarak yazılan, Osmanlı Türklerine özgü bir tür resmî yazıya verilen ad.

siyakat ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları