Siyanik Asit Oluşturan Bitkiler ne demek?

Türkçe sözlüklerde "Siyanik Asit Oluşturan Bitkiler" ifadesini detaylı bir şekilde araştırdık...

Kısaca "Siyanik Asit Oluşturan Bitkiler" ne demek?

 1. Yapısında siyanojenik glikozit içeren ve hayvanlar tarafından tüketilmesi sonucunda hidrosiyanik asit açığa çıkararak siyanür zehirlenmesine neden olan ve daha çok geviş getiren hayvanların etkilendiği ak üçgül, yem kanyaşı, sorgum, yonca ve burçak gibi bitkiler.

Siyanik Asit Oluşturan Bitkiler nedir? İlişkili sözcükler

 • Kırkbayır: Geviş getiren hayvanların dört gözlü olan midelerinin üçüncü gözü. Geviş getiren memelilerin dört gözlü olan midelerinin üçüncü gözü. devamı...
 • Calicophoron: Paramphistomatidae ailesinde bulunan geviş getiren hayvanların işkembe ve bağırsaklarında parazitlenerek paramfistomozise neden olan trematod cinsi. devamı...
 • Tiyamin Tahribine Neden Olan Bitkiler: Hayvanlar tarafından bulundukları meralarda tüketilmeleriyle tiyamin eksikliğine bağlı hastalığa neden olan atkuyruğu ve eğrelti otu gibi bitkiler. devamı...
 • Schistosoma Intercalatum: Batı Afrika’da insanların, atların ve geviş getiren hayvanların venalarında parazitlenerek şistosomozis interkalatum adlı hastalığa neden olan, ara konakları Bulinus cinsi salyangozlar olan, son konaklara serkerlerle enfekte suların temasıyla bulaşan digenetik trematod türü. devamı...
 • Stilesia Globipunctata: Geviş getiren hayvanların ince bağırsaklarında bulunan ve ağır enfeksiyonlarda ölüme neden olabilen bir sestod türü. devamı...
 • Oksalik Asit Zehirlenmesi: Geviş getiren hayvanlara pancar ve pancar yaprağı gibi oksalik asit bakımından çok zengin yemlerin fazla verilmesi sonucu oksalik asitin bağırsak mukozasını irkiltmesi ve rasyondaki kalsiyumu kalsiyum oksalat biçiminde bağlayarak neden olduğu hipokalsemik sendrom tablosu. devamı...
 • Hemolitik Etkili Bitkiler: Hayvanlar tarafından fazla miktarda tüketildiğinde hemoliz meydana getiren, kara lahana ve karnabahar, lahana, soğan, yabani sarımsak, hardal, yabani hardal eğrelti otu, it üzümü, orman lahanası, köpek lahanası gibi bitkiler. devamı...
 • Kaprilik Asit: Formülü Me(CH2)6COOH olan, başlıca tereyağı ve hindistan cevizi yağı ve diğer katı ve sıvı yağlarda bulunan , heksil asetik asit, n-oktanoik asit, oktilik asit olarak da adlandırılan, sıvı bir yağ asidi. devamı...
 • Fotodinamik Bitkiler: Kılıç otu, kuzu kıran, karabuğday, akdarı, demir dikeni veya demir çökerten, üçgül türleri, kanarya otu gibi bitkileri aşırı miktarda tüketen özellikle beyaz donlu hayvanların kılsız deri bölgelerinde kızarma, şişme ve egzamaların biçimlenmesine yol açan bitkiler, ışığa duyarlı kılan bitkiler. devamı...
 • Ehrlichia Ruminantium: Geviş getiren hayvanlarda kalpte su toplanmasıyla belirgin hastalığa neden olan Anaplasmataceae ailesinden Gram negatif bir bakteri türü. devamı...

Siyanik Asit Oluşturan Bitkiler ne demek sözlük anlamı nedir sorusunu farklı sözlüklerden yararlanarak yanıtladık. Paylaştığımız bilgilerde eksik veya hatalı bir şey var ise, buraya tıklayarak bize bildirebilirsiniz.