Sıyırma Voltametrisi ne demek? Sözlük anlamı

Türkçe sözlüklerde "Sıyırma Voltametrisi" ifadesini detaylı bir şekilde araştırdık...

Kısaca "Sıyırma Voltametrisi" ne demek?

 1. Analiz edilecek maddenin önce elektrot yüzeyinde biriktirilmesi sonra anodik veya katodik olarak sıyrılması ile madde miktarı tayininde kullanılan analitik teknik.

Sıyırma Voltametrisi nedir? İlişkili sözcükler

 • Technicality: İlmi nitelik İlmi veya fenni terimlerin kullanılması devamı...
 • Yağsız Kuru Madde: Gıdada toplam kuru madde miktarından yağ miktarının çıkarılmasıyla elde edilen katı madde miktarı, YKM, SNF. devamı...
 • Iyot Sayısı: Bir bileşiğin veya karışımın doymamışlığın ölçülmesinde kullanılan, verilen bir süre içinde absorblanmış iyot miktarı. Belirli şartlarda 1 g katı yağ veya sıvı yağ tarafından absorbe olmuş iyotun miligram miktarı; doymamış bağların sayısının bir ölçüsüdür. devamı...
 • Spektrofotometre: Bk. izgesel ışılölçer Çizgesel ışılölçer devamı...
 • Yükseltgenme: Oksitlenme. Bir öğecik ya da özdeciğin, eksicik vermesiyle görünür artı yükünü çoğaltması. devamı...
 • Tağşiş: Bir şeyin içine başka bir madde karıştırma, katıştırma. Bk. niteliği bozma devamı...
 • Yüksek Devirli Santrifüj: Bk. ültrasantrifüj Düşük moleküler ağırlığa sahip yapıların çöktürülmesinde kullanılan, yüksek dönme hızına sahip santrifüj, ultrasantrifüj. Çözelti içindeki protein, nükleik asit gibi makromoleküllerin ayrılmasında, hatta plazmit DNA, mitokondriyel DNA veya kromozomal devamı...
 • Inhibitör: Depolanan benzinlerde gazlaşmayı, yağlama yağlarındaki renk değişimini, türbin yakıtlarında korozyonun istenmeyen etkilerini önleme veya geciktirme vb. amaçlar için kullanılan, petrol ürünlerinde doğal olarak bulunan veya çok küçük oranlarda sonradan katılan bir madde. devamı...
 • Katkı Maddesi: Petrol ürünlerine katıldığı zaman bunlara istenilen özellikleri sağlayan veya doğal özelliklerini kuvvetlendiren uygun bir madde. Herhangi bir karışıma ilave edilen madde. devamı...
 • Silisyum Dioksit: Buhar faz hidrolizi yoluyla veya parçacıkların iriliklerinin amaçlanan etkiyi sağlayabileceği bir yöntemle elde edilen yemlerde veya yem bileşenlerinde topaklaşmayı önleyici madde ve/veya öğütmeyi kolaylaştırıcı madde olarak kullanılan bir madde. devamı...

Sıyırma Voltametrisi ne demek sözlük anlamı nedir sorusunu farklı sözlüklerden yararlanarak yanıtladık. Paylaştığımız bilgilerde eksik veya hatalı bir şey var ise, buraya tıklayarak bize bildirebilirsiniz.