skaler çarpım

Skaler Çarpım: Kapsamlı Bir İngilizce-Türkçe Kılavuz

Giriş

Skaler çarpım, vektörler arasındaki temel bir matematiksel işlemdir. İki vektörün uzunluklarını ve aralarındaki açıyı kullanarak tek bir skaler değer üretir. Bu makale, skaler çarpımın İngilizce ve Türkçe anlamlarını, formüllerini, özelliklerini ve uygulamalarını kapsamlı bir şekilde inceleyecektir.

İngilizce Anlamı

İngilizcede “skaler çarpım” terimi, “dot product” olarak bilinir. “Dot” kelimesi, iki vektörün noktasal çarpımını temsil eden nokta sembolünden türemiştir.

Türkçe Anlamı

Türkçede “skaler çarpım”, iki vektörün “nokta çarpımı” olarak adlandırılır. Bu terim, iki vektörün noktasal olarak çarpılmasını ifade eder.

Formül

Skaler çarpımın formülü şu şekildedir:

a · b = |a| |b| cos θ

Burada:

 • a ve b, skaler çarpımı alınacak vektörlerdir.
 • |a| ve |b|, a ve b vektörlerinin uzunluklarıdır.
 • θ, a ve b vektörleri arasındaki açıdır.

Özellikler

Skaler çarpımın aşağıdaki özellikleri vardır:

 • Komütatiflik: a · b = b · a
 • Dağılım: a · (b + c) = a · b + a · c
 • Skaler çarpan: k(a · b) = (ka) · b = a · (kb)
 • Birim vektörler: i · i = j · j = k · k = 1
 • Dik vektörler: a · b = 0 ise, a ve b diktir.

Uygulamalar

Skaler çarpım, çeşitli alanlarda uygulamalara sahiptir, bunlar şunları içerir:

 • Geometri: Vektörlerin uzunluklarını ve aralarındaki açıları hesaplamak.
 • Fizik: İş, güç ve tork hesaplamaları.
 • Bilgisayar grafikleri: Vektörlerin normalleştirilmesi ve aydınlatma hesaplamaları.
 • İstatistik: Korelasyon katsayısının hesaplanması.

Örnekler

 • İki vektör a = (2, 3) ve b = (4, 5) için skaler çarpım:

a · b = (2)(4) + (3)(5) = 23

 • İki vektör a = (1, 0, 0) ve b = (0, 1, 0) için skaler çarpım:

a · b = (1)(0) + (0)(1) + (0)(0) = 0

Bu, a ve b vektörlerinin dik olduğunu gösterir.

Sonuç

Skaler çarpım, vektörler arasındaki önemli bir matematiksel işlemdir. İki vektörün uzunluklarını ve aralarındaki açıyı kullanarak tek bir skaler değer üretir. Bu makale, skaler çarpımın İngilizce ve Türkçe anlamlarını, formüllerini, özelliklerini ve uygulamalarını kapsamlı bir şekilde incelemiştir. Bu bilgi, matematik, fizik, bilgisayar grafikleri ve istatistik gibi çeşitli alanlarda skaler çarpımın anlaşılmasına ve kullanılmasına yardımcı olacaktır.


Yayımlandı

kategorisi