skimble scamble sözlük anlamı nedir?

Sözlükte skimble scamble kelimesinin manası:

  1. İtmek, dürtmek, sürmek
  2. İtiş, dürtüş
  3. İtmek, dürtmek, itip kakmak, tıkmak, tıkıştırmak, sokuşturmak, itilip kakılmak, itişip kakışmak, kıpırdamak

skimble scamble ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları