sleepy sözlük anlamı nedir?

Sözlükte sleepy kelimesinin manası:

  1. Uykusu gelmiş, uykulu
  2. Mahmur
  3. Uyuşuk, tembel
  4. Uyuklatıcı
  5. Mahmur, uykulu, uykusu gelmiş, uyku sersemi, uyuşuk, mıymıntı, miskin, hareketsiz, durgun, çürümeye başlamış

sleepy ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları