slender

Slender: An In-Depth Exploration of Its Meaning and Usage

Introduction

The word “slender” is an adjective that is often used to describe something that is thin, narrow, or delicate. It can also be used to describe someone who is tall and thin. The word has a long history, dating back to the Old English word “slender,” which meant “smooth” or “polished.” Over time, the word has come to be used in a variety of contexts, and it can now be found in both formal and informal writing.

Etymology of Slender

The word “slender” is derived from the Old English word “slender,” which meant “smooth” or “polished.” This word is thought to be related to the Proto-Germanic word “slinþus,” which also meant “smooth.” The word “slender” first appeared in English in the 13th century, and it has been in use ever since.

Meaning and Usage of Slender

The word “slender” can be used to describe a variety of things, including people, objects, and concepts. When used to describe a person, “slender” typically means that the person is tall and thin. For example, you might say that a model is “slender” if she is tall and has a thin build.

When used to describe an object, “slender” typically means that the object is thin and narrow. For example, you might say that a pencil is “slender” if it is thin and has a long, narrow shape.

The word “slender” can also be used to describe a concept. For example, you might say that a budget is “slender” if it is limited or tight.

Synonyms and Antonyms of Slender

There are a number of words that can be used as synonyms for “slender.” Some of these synonyms include:

 • Thin
 • Narrow
 • Delicate
 • Graceful
 • Slight
 • Slim
 • Willowy

There are also a number of words that can be used as antonyms for “slender.” Some of these antonyms include:

 • Thick
 • Wide
 • Bulky
 • Heavy
 • Stout
 • Chubby

Examples of Slender in a Sentence

 • The model had a slender figure and long, flowing hair.
 • The pencil was slender and had a sharp point.
 • The budget was slender, but we were able to make it work.
 • The tree had a slender trunk and delicate branches.
 • The path was slender and wound its way through the forest.

Conclusion

The word “slender” is a versatile adjective that can be used to describe a variety of things. It is a common word that is used in both formal and informal writing. Whether you are describing a person, an object, or a concept, the word “slender” can be a useful tool for conveying your meaning.

Türkçe Çeviri

Slender: Anlamı ve Kullanımı Hakkında Derinlemesine Bir Araştırma

Giriş

“Slender” kelimesi, ince, dar veya narin olan bir şeyi tanımlamak için sıklıkla kullanılan bir sıfattir. Ayrıca uzun ve ince olan birini tanımlamak için de kullanılabilir. Kelimenin uzun bir geçmişi vardır ve Eski İngilizce “slender” kelimesine dayanır, bu da “pürüzsüz” veya “cilalı” anlamına gelir. Zamanla, kelime çeşitli bağlamlarda kullanılmaya başlandı ve artık hem resmi hem de gayri resmi yazılarda bulunabilir.

Slender’ın Etimolojisi

“Slender” kelimesi, “pürüzsüz” veya “cilalı” anlamına gelen Eski İngilizce “slender” kelimesinden türemiştir. Bu kelimenin Proto-Germen “slinþus” kelimesiyle ilişkili olduğu düşünülmektedir, bu da “pürüzsüz” anlamına gelir. “Slender” kelimesi ilk olarak 13. yüzyılda İngilizce’de göründü ve o zamandan beri kullanılmaktadır.

Slender’ın Anlamı ve Kullanımı

“Slender” kelimesi, insanlar, nesneler ve kavramlar da dahil olmak üzere çeşitli şeyleri tanımlamak için kullanılabilir. Bir kişiyi tanımlamak için kullanıldığında, “slender” genellikle kişinin uzun ve ince olduğu anlamına gelir. Örneğin, uzun boylu ve ince yapılı bir model için “slender” diyebilirsiniz.

Bir nesneyi tanımlamak için kullanıldığında, “slender” genellikle nesnenin ince ve dar olduğu anlamına gelir. Örneğin, ince ve uzun, dar bir şekli olan bir kalem için “slender” diyebilirsiniz.

“Slender” kelimesi bir kavramı tanımlamak için de kullanılabilir. Örneğin, sınırlı veya sıkı bir bütçe için “slender” diyebilirsiniz.

Slender’ın Eş Anlamlıları ve Zıt Anlamlıları

“Slender” için eş anlamlı olarak kullanılabilecek bir dizi kelime vardır. Bu eş anlamlılardan bazıları şunlardır:

 • İnce
 • Dar
 • Narin
 • Zarif
 • Hafif
 • Sıska
 • Söğüt gibi

“Slender” için zıt anlamlı olarak kullanılabilecek bir dizi kelime de vardır. Bu zıt anlamlılardan bazıları şunlardır:

 • Kalın
 • Geniş
 • Hacimli
 • Ağır
 • Sağlam
 • Tombul

Slender’ın Cümle İçinde Kullanımı

 • Modelin ince bir vücudu ve uzun, dalgalı saçları vardı.
 • Kalem ince ve keskin bir uca sahipti.
 • Bütçe dardı ama işletmeyi ayakta tutmayı başardık.
 • Ağacın ince bir gövdesi ve narin dalları vardı.
 • Yol ince ve ormanın içinden geçiyordu.

Sonuç

“Slender” kelimesi, çeşitli şeyleri tanımlamak için kullanılabilen çok yönlü bir sıfattir. Hem resmi hem de gayri resmi yazılarda kullanılan yaygın bir kelimedir. İster bir kişiyi, ister bir nesneyi veya bir kavramı tanımlayın, “slender” kelimesi anlamınızı iletmek için kullanışlı bir araç olabilir.


Yayımlandı

kategorisi