slovak sözlük anlamı nedir?

Sözlükte slovak kelimesinin manası:

  1. Ulusuyla ilgili, Slovak ulusuna özgü olan.
  2. Slovakya'da oturan Slav halkı ve bu halkın soyundan olan kimse.
  3. Slovak ulusuyla ilgili, Slovak ulusuna özgü olan.

slovak ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları