slow down ne demek

Slow Down: An İngilizce-Türkçe Çeviri ve Anlam Kılavuzu

Giriş

“Slow down” ifadesi, İngilizce’de yaygın olarak kullanılan ve “yavaşla” anlamına gelen bir deyimdir. Bu ifade, hem fiziksel hem de mecazi bağlamlarda kullanılabilir ve çeşitli şekillerde çevrilebilir. Bu makale, “slow down” ifadesinin İngilizce ve Türkçe anlamlarını, kullanımlarını ve çevirilerini kapsamlı bir şekilde inceleyecektir.

İngilizce Anlamı

“Slow down” ifadesi, İngilizce’de aşağıdaki anlamlara gelebilir:

 • Fiziksel Yavaşlama: Bir kişinin veya nesnenin hareket hızını azaltmak.
 • Mecazi Yavaşlama: Bir sürecin veya etkinliğin hızını veya ilerlemesini azaltmak.
 • Uyarı: Birine daha dikkatli veya temkinli olmasını söylemek.
 • İstek: Birinden daha yavaş hareket etmesini veya bir şeyi daha yavaş yapmasını istemek.

Türkçe Anlamı

“Slow down” ifadesinin Türkçe’deki karşılıkları şunlardır:

 • Yavaşla: Bir kişinin veya nesnenin hareket hızını azaltmak.
 • Yavaşlat: Bir sürecin veya etkinliğin hızını veya ilerlemesini azaltmak.
 • Dikkatli Ol: Birine daha dikkatli veya temkinli olmasını söylemek.
 • Daha Yavaş: Birinden daha yavaş hareket etmesini veya bir şeyi daha yavaş yapmasını istemek.

Kullanımlar

“Slow down” ifadesi, aşağıdakiler de dahil olmak üzere çeşitli bağlamlarda kullanılabilir:

 • Trafik: Araç sürücülerine yavaşlamaları gerektiğini söylemek.
 • Spor: Sporculara daha yavaş hareket etmeleri veya daha az yoğunlukta egzersiz yapmaları gerektiğini söylemek.
 • İş: Bir projeyi veya görevi tamamlamak için daha fazla zaman ayrılması gerektiğini belirtmek.
 • Sağlık: Birinin kalp atış hızını veya nefes alma hızını azaltması gerektiğini söylemek.
 • Eğitim: Öğrencilere bir konuyu daha yavaş bir hızda ele almaları gerektiğini söylemek.

Çeviriler

“Slow down” ifadesi, Türkçe’ye aşağıdaki şekillerde çevrilebilir:

 • Fiziksel Yavaşlama: Yavaşla, yavaşlat.
 • Mecazi Yavaşlama: Yavaşlat, azalt.
 • Uyarı: Dikkatli ol, temkinli ol.
 • İstek: Daha yavaş, lütfen daha yavaş.

Örnekler

“Slow down” ifadesinin kullanımına ilişkin bazı örnekler şunlardır:

 • İngilizce: The car was speeding, so the police officer told the driver to slow down.
 • Türkçe: Araba hız yapıyordu, bu yüzden polis memuru sürücüye yavaşlamasını söyledi.

 • İngilizce: The project is too ambitious, we need to slow down and re-evaluate our goals.

 • Türkçe: Proje çok iddialı, yavaşlamamız ve hedeflerimizi yeniden değerlendirmemiz gerekiyor.

 • İngilizce: My heart is racing, I need to slow down and take a break.

 • Türkçe: Kalbim yarışıyor, yavaşlamam ve bir mola vermem gerekiyor.

 • İngilizce: The teacher asked the students to slow down and focus on the details.

 • Türkçe: Öğretmen öğrencilerden yavaşlamalarını ve ayrıntılara odaklanmalarını istedi.

Sonuç

“Slow down” ifadesi, İngilizce’de yaygın olarak kullanılan ve “yavaşla” anlamına gelen bir deyimdir. Bu ifade, hem fiziksel hem de mecazi bağlamlarda kullanılabilir ve çeşitli şekillerde çevrilebilir. Bu makale, “slow down” ifadesinin İngilizce ve Türkçe anlamlarını, kullanımlarını ve çevirilerini kapsamlı bir şekilde incelemiştir ve bu ifadenin doğru ve etkili bir şekilde kullanılmasına yardımcı olmuştur.


Yayımlandı

kategorisi