smuttiness sözlük anlamı nedir?

Sözlükte smuttiness kelimesinin manası:

  1. Kirlilik, lekelilik; müstehcenlik, açık saçıklık; siyah tozlu beneklerin gelişŸmesi ile karakterize bir bitki hastalığŸı tarafından etkilenmişŸ olma durumu

smuttiness ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları