snarl sözlük anlamı nedir?

Sözlükte snarl kelimesinin manası:

  1. Köpek gibi hırlamak
  2. Ters veya kaba konuşmak
  3. Hırlama, köpek hırlaması
  4. Ters laf
  5. Dolaştırmak, dolaşmak, çapraşık bir hal almak
  6. Karmakarışık hale getirmek
  7. Dolaşma
  8. Çapraşık düğüm
  9. Karıştırmak, birbirine katmak, arapsaçına çevirmek, birbirine girmek, hırıltı yapmak, karmakarışık olmak, hırlamak, homurdanmak, söylenmek, sinirle söylemek

snarl ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları