social ne demek

Sosyal: İngilizce ve Türkçe Anlamı

İngilizce Anlamı:

“Social” kelimesi İngilizcede çok yönlü bir terimdir ve çeşitli anlamlara gelebilir. En yaygın anlamları şunlardır:

 • Toplumsal: Toplumla veya toplumun bir parçası olmakla ilgili.
 • Sosyal: Başkalarıyla etkileşim kurma veya onlarla ilişki kurma ile ilgili.
 • Toplumsal: Toplumun yapısı veya işleyişi ile ilgili.
 • Sosyal: Toplumun refahı veya iyiliği ile ilgili.
 • Sosyal: Toplumsal normlara veya beklentilere uygun.

Türkçe Anlamı:

“Sosyal” kelimesinin Türkçe karşılığı da çok yönlüdür ve aşağıdaki anlamlara gelebilir:

 • Toplumsal: Toplumla veya toplumun bir parçası olmakla ilgili.
 • Sosyal: Başkalarıyla etkileşim kurma veya onlarla ilişki kurma ile ilgili.
 • Toplumsal: Toplumun yapısı veya işleyişi ile ilgili.
 • Sosyal: Toplumun refahı veya iyiliği ile ilgili.
 • Sosyal: Toplumsal normlara veya beklentilere uygun.

İngilizce ve Türkçe Anlamları Arasındaki Farklar:

İngilizce ve Türkçe “sosyal” kelimelerinin anlamları genel olarak benzer olsa da, bazı ince farklılıklar vardır:

 • İngilizcede “social” kelimesi genellikle “toplumsal” anlamında kullanılırken, Türkçede “toplumsal” kelimesi daha resmi bir bağlamda kullanılır.
 • İngilizcede “social” kelimesi “sosyal” anlamında daha yaygın olarak kullanılırken, Türkçede “sosyal” kelimesi genellikle “toplumsal” anlamında kullanılır.
 • İngilizcede “social” kelimesi “toplumsal” anlamında daha geniş bir kapsama sahiptir ve sosyal adalet, sosyal eşitlik ve sosyal refah gibi kavramları içerirken, Türkçede “toplumsal” kelimesi daha dar bir kapsama sahiptir ve genellikle toplumun yapısı ve işleyişi ile ilgilidir.

Örnekler:

İngilizce:

 • The social contract is a theory that explains the relationship between individuals and society. (Toplumsal sözleşme, bireyler ve toplum arasındaki ilişkiyi açıklayan bir teoridir.)
 • Social media has become an important part of our lives. (Sosyal medya hayatımızın önemli bir parçası haline geldi.)
 • Social welfare programs provide assistance to those in need. (Sosyal yardım programları ihtiyaç sahiplerine yardım sağlar.)

Türkçe:

 • Toplumsal düzen, toplumun işleyişini sağlayan kurallar bütünüdür. (Toplumsal düzen, toplumun işleyişini sağlayan kurallar bütünüdür.)
 • Sosyal ilişkiler, insanlar arasındaki karşılıklı etkileşimlerdir. (Sosyal ilişkiler, insanlar arasındaki karşılıklı etkileşimlerdir.)
 • Toplumsal yardımlaşma, toplum üyelerinin birbirlerine destek olmalarıdır. (Toplumsal yardımlaşma, toplum üyelerinin birbirlerine destek olmalarıdır.)

Sonuç:

“Sosyal” kelimesi hem İngilizce hem de Türkçe’de çok yönlü bir terimdir ve çeşitli anlamlara gelebilir. İki dil arasındaki anlamlar genel olarak benzer olsa da, bazı ince farklılıklar vardır. Bu farklılıkların farkında olmak, doğru çeviriler yapmanıza ve iki dil arasındaki iletişimi geliştirmenize yardımcı olacaktır.


Yayımlandı

kategorisi